Centrálny register zmlúv

Obec Spišská Teplica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2022
Zmluva o Platobnej karte
04_04_2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Spišská Teplica
17. Máj 2022
Zmluva o výpožičke motorového vozidla uzatvorená v zmysle ust. §659 a nsl. Občianskeho zákonníka
16_05_2022
0,00 € Obec Spišská Teplica STK Poprad - Spišská Teplica
18. Máj 2022
Hromadná licenčná zmluva
VP/22/05097/001
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Spišská Teplica
18. Máj 2022
Dodatok č. 1/2022
Dodatok č.1/2022
0,00 € Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o. Obec Spišská Teplica
31. Máj 2022
Nájomná zmluva
33/2022
0,00 € Obec Spišská Teplica Gabriela Pitková
7. Jún 2022
Dodatok č. 1/2022
1/2022
0,00 € Obec Spišská Teplica František a Eva Kubíková
9. Jún 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva č. 5/2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva č. 5/2022
0,00 € Obec Spišská Teplica Milan Kubík a Mária Kubíková
9. Jún 2022
Dodatok č. 1/2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva č. 5/2022
0,00 € Obec Spišská Teplica Milan Kubík a Mária Kubíková
15. Jún 2022
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
06052022
0,00 € Obecné služby Spišská Teplica, s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica
7. Júl 2022
DODATOK č. 3 k zmluve č. 307/2021 o poskytovaní sociálnej služby
DO_03_2022
0,00 € EUROTREND, n. o. Obec Spišská Teplica
13. Júl 2022
Dodatok č. 1/2022
40/2021
0,00 € Obec Spišská Teplica Milan Makula
25. Júl 2022
Dodatok č. 1/2022
9/2022
0,00 € Obec Spišská Teplica Jaroslav Cibula
1. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_344
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_344
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Spišská Teplica
11. August 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-PO-VO-283-064/2022
KRHZ-PO-VO-283-064/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Spišská Teplica
6. September 2022
Dohoda o skončení Zmluvy o dielo č. 2105-01
2105-01
0,00 € ENERGA s. r. o. Obec Spišská Teplica
3. Október 2022
Dodatok č. 1/2022
15/2016
0,00 € Obec Spišská Teplica Iveta Mižigárová
31. Október 2022
Dohoda o skončení mandátnej zmluvy č.10032020
19_10_2022
0,00 € Stavebný inžiniering, s. r. o. Obec Spišská Teplica
31. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
28_10_2022
0,00 € Mäso-Tatry, s. r. o. Obec Spišská Teplica
3. November 2022
Zmluva č. 1/2022-OS o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
1/2022-OS
0,00 € Familiaris Obec Spišská Teplica
9. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXU
31_10_2022
0,00 € Packeta Slovakia, s. r. o. Obec Spišská Teplica