Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2018
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
32018
0,00 € Základná organizácia SLOVES Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kulúry RVPS Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
6. Február 2018
Dodatok k zamestnávateľskej zmluve č. 102004901
102004901
0,00 € AXA d.d.s, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
26. Marec 2018
Zamestnávateľská zmluva
36086851/TTS80
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
3. Apríl 2018
Dodatok č. 001 k Zamestnávateľskej zmluve č. 2006263
2006263
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
24. Apríl 2018
Zmluva č. P-3608685100 o využívaní elektronických služieb
P-3608685100
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
10. Máj 2018
Zmluva č. 18/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činnostív roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
18/2018
0,00 € MVDr. Jitka Válková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. Jún 2018
Zmluva medzi prevádzkovateľmi uzatvorená v súlade s čl. 26 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov /GDPR/ a § 33 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov
102018
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
16. Júl 2018
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
A2255039
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
19. Júl 2018
Zmluva č. 1/2018 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2018 podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
1/2018
0,00 € ZO SZV Skalica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
15. September 2018
Zmluva č. 18/2018 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2018 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
182018
0,00 € ZO SZV Borský Mikuláš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. September 2018
Zmluva č. 02/2018 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2018 podľa § 262 ods 2 Obchodného zákonníka
02/2018
0,00 € ZO SZV Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. September 2018
Zmluva č. 16/2018 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2018 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
162018
0,00 € ZO SZV Šaštín Stráže Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. November 2018
Zmluva č. 19/2018 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2018 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
19/2018
0,00 € ZO SZV Moravský Svätý Ján Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
27. December 2018
Zmluva č. 1/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
1/2019
0,00 € MVDr. Zdenék Macenauer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
27. December 2018
Zmluva č. 2/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
2/2019
0,00 € MVDr. Ivan Míča Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
27. December 2018
Zmluva č. 3/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
3/2019
0,00 € MVDr. Jitka Válková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
27. December 2018
Zmluva č. 4/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva o vykonávaní veterinárnych činností
0,00 € MVDr. Vladimír Hraška Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
27. December 2018
Zmluva č. 5/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
5/2019
0,00 € MVDr. Vladimír Tencer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
27. December 2018
Zmluva č. 6/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
6/2019
0,00 € MVDr. Pavol Žúrek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
27. December 2018
Zmluva č. 7/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2019
0,00 € MVDr. Peter Ševčík Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica