Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Apríl 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 1/2024
1/2024
0,00 € RVPS Martin Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. Marec 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1001779106
52024
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. Marec 2024
Dohoda o splátkach č. 2/2024
22024
0,00 € Peter Trojan - HELPET Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. Marec 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. Z-34/2024/E-SMŠ-V
7/2024
0,00 € ŠVPS SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a zapojení úradu do centrálneho systému evidencie poplatkov
82024
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
14. Marec 2024
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé pracovné ú služobné cesty
3/2024
0,00 € MVDr. Jaromír Šiška Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
14. Marec 2024
Zmluva č. 17/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
17/2024
0,00 € MVDr. Miloš Čelka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
25. Január 2024
Dohoda o splátkach č. 1/2024 uzavretá podľa § 7 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1/2024
0,00 € Petronela Römerová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Január 2024
Zmluva č. 12/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
12/2024
0,00 € MVDr. Ivan Kostúr Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva o pridruženej dodávke elektriny číslo 9100812673 uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Zákona č. 251/2019 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9100812673
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe a Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
692023
0,00 € Základná organizácia SLOVES Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry RVPS Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 1/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
1/2024
0,00 € MVDr. Zdeněk Macenauer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 2/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
2/2024
0,00 € MVDr. Ivan Míča Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 3/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
3/2024
0,00 € MVDr. Jitka Válková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 4/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
4/2024
0,00 € MVDr. Lucia Kucharičová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 5/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
5/2024
0,00 € MVDr. Samuel Polák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 6/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
6/2024
0,00 € MVDr. Pavol Žúrek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 7/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2024
0,00 € MVDr. Peter Šefčík Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 8/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
8/2024
0,00 € MVDr. Zdenko Rehora Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2023
Zmluva č. 9/2024 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2024 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
9/2024
0,00 € MVDr. Pavol Matlovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica