Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2018
Zmluva č. 9/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
9/2019
0,00 € MVDr. Pavol Matlovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
27. December 2018
Zmluva č. 10/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
102019
0,00 € MVDr. Vladimír Ďurovka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
27. December 2018
Zmluva č. 11/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
11/2019
0,00 € MVDr. Ladislav Werner Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
27. December 2018
Zmluva č. 12/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
12/2019
0,00 € MVDr. Ivan Kostúr Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
27. December 2018
Zmluva č. 13/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
13/2019
0,00 € MVDr. Martin Gális Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
27. December 2018
Zmluva č. 14/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
14/2019
0,00 € MVDr. Jozef Kotvan Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
27. December 2018
Zmluva č. 15/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
15/2019
0,00 € MVDr. Peter Vizváry Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
27. December 2018
Zmluva č. 16/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
16/2019
0,00 € MVDr. Gabriela Hazlingerová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
22. Január 2019
Zmluva č. 8/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
8/2019
0,00 € MVDr.Zdenko Rehora Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
7. Marec 2019
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluvepre zamestnancov v štátnej
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
0,00 € ZO SLOVES Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry RVPS Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
7. Marec 2019
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
0,00 € ZO SLOVES Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry RVPS Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
22. Marec 2019
Dodatok k zmluve a poskytovaní verejných služieb - balík
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
17. Apríl 2019
Dohoda o splátkach č. 1/2019
Dohoda o splátkach
0,00 € Thuy Tran Thi Thanh Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
17. Apríl 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
6. Jún 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A13562201
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
6. Jún 2019
Zmluva o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019
Zmluva 1/2019
0,00 € Richard Slatinský Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
6. Jún 2019
Zmluva o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019
Zmluva 2/2019
0,00 € Ján Hôžďala Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
6. Jún 2019
Zmluva o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019
Zmluva 3/2019
0,00 € Oto Pochylý Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
6. Jún 2019
Zmluva o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019
zmluva 4/2019
0,00 € Eduard Karas Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
6. Jún 2019
Zmluva o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2019
Zmluva 13/2019
0,00 € Alojz Cvečka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica