Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. December 2019
Zmluva č. 2/2020 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
2/2020
0,00 € MVDr. Ivan Míča Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2019
Zmluva č. 3/2020 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
3/2020
0,00 € MVDr. Jitka Válková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2019
Zmluva č. 4/2020 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
4/2020
0,00 € MVDr. Karina Bolebruchová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2019
Zmluva č.5/2020 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
5/2020
0,00 € MVDr. Vladimír Tencer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2019
Zmluva č. 6/2020 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
6/2020
0,00 € MVDr. Pavol Žúrek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2019
Zmluva č. 7/2020 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2020
0,00 € MVDr. Peter Šefčík Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2019
Zmluva č. 8/2020 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
8/2020
0,00 € MVDr. Zdenko Rehora Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2019
Zmluva č. 9/2020 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
9/2020
0,00 € MVDr. Pavol Matlovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2019
Zmluva č. 10/2020 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/2020
0,00 € MVDr. Vladimír Ďurovka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2019
Zmluva č. 11/2020 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
11/2020
0,00 € MVDr. Ladislav Werner Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2019
Zmluva č. 13/2020 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
13/2020
0,00 € MVDr. Martin Gális Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2019
Zmluva č. 14/2020 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
14/2020
0,00 € MVDr. Jozef Kotvan Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2019
Zmluva č. 15/2020 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
15/2020
0,00 € MVDr. Peter Vizváry Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2019
Zmluva č. 16/2020 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
16/2020
0,00 € MVdr. Gabriela Hazlingerová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2019
Zmluva č. 17/2020 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
17/2020
0,00 € MVDr. Miloš Čelka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
15. Január 2020
Zmluva č. 12/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
122020
0,00 € MVDr. Ivan Kostúr Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
27. Január 2020
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9/2020/ŠVPÚ/GR
č. 9/2020
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
26. Február 2020
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
KZ
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
15. Marec 2020
Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
2020
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
27. Marec 2020
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
202002
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica