Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2021
Zmluva č. 12/2020 o vykonávaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
č. 12/2020
0,00 € MVDr. Ivan Kostúr Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
11. Január 2021
Dohoda o splátkach č. 2/2020
č.zml. 2/2020
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Prietrž Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
13. Január 2021
Dohoda o splátkach č. 3/2020
č. 03/2020
0,00 € Ivan Hudec Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. Január 2021
Zmluva č. 14/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
č. 14/2021
0,00 € MVDr. Pavol Klas Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Marec 2021
Zmluva č. 12/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 od..2 Obchodného zákonníka
19/2021
0,00 € MVDr. Michaela Kvaltínová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Marec 2021
Dohoda o splátkach č. 1/2021 uzavretá podľa §7 Zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu
1/2021
0,00 € Hydinár, s.r.o, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Marec 2021
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe
Dodatok č. 1
0,00 € ZO SLOVES pri RVPS Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
7. Apríl 2021
Zmluva č. 20/2021 o vykonávaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
20/2021
0,00 € MVDr. Lucia Kucharičová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. Apríl 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb, o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet + dodatky
9928627290
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Máj 2021
Zmluva č. 1/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2021 podľa §262 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 1/2021
0,00 € Slatinský Richard Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Máj 2021
Zmluva č. 2/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2021 podľa §262 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 2/2021
0,00 € Ján Hôžďala Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Máj 2021
Zmluva č. 3/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2021 podľa §262 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 3/2021
0,00 € Oto Pochylý Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Máj 2021
Zmluva č.4/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2021 podľa §262 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 4/2021
0,00 € Eduard Karas Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Máj 2021
Zmluva č. 5/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2021 podľa §262 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 5/2021
0,00 € Cvečka Alojz Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Máj 2021
Zmluva č. 6/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2021 podľa §262 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 6/2021
0,00 € Peter Kubík Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Máj 2021
Zmluva č. 7/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2021 podľa §262 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 7/2021
0,00 € Bc. Ján Polák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Máj 2021
Zmluva č. 8/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2021 podľa §262 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 8/2021
0,00 € Ing. Rehuš Marián Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
10. Máj 2021
Zmluva č. 19/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2021 podľa §262 ods. 2 Obchodného zákonníka
zmluva 19/2021
0,00 € Ing. Marián Krušina Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
13. Máj 2021
Dohoda o splátkach č. 2/2021 uzatvorená podľa §7 Zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu
č.2/2021
0,00 € Potraviny Hejs s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
26. Máj 2021
Zmluva č. 17/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
č. 17/2021
0,00 € Peter Haraj Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica