Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2021
Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme
dodatok č. 2
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. Júl 2021
Zmluva č. 9/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2021 podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
9/2021
0,00 € Ing. Ján Pechmann, reg.č. 10825 Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. Júl 2021
Zmluva č. 12/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
12/2021
0,00 € Milan Suchý, reg.č. 4215 Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. Júl 2021
Zmluva č. 16/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
16/2021
0,00 € Kuba Pavol, reg.č. 3554/203 Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
9. Júl 2021
Zmluva č. 13/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
13/2021
0,00 € Peter Suchovský Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
9. Júl 2021
Zmluva č. 11/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
112021
0,00 € Jozef Polák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
27. Júl 2021
Zmluva č. 15/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
č. 15/2021
0,00 € Mgr. Tomáš Blaškovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
27. Júl 2021
Zmluva č. 18/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 18/2021
0,00 € Ľubomír Prelec Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
25. August 2021
Zmluva č. 10/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2021 podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/2021
0,00 € Jaroslav Kuník Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
26. August 2021
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
9106773055
0,00 € SPP, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. December 2021
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
372021
0,00 € PZ Sobotište Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. December 2021
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
382021
0,00 € PZ Senica - bažantnica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. December 2021
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
392021
0,00 € PZ Prievaly Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. December 2021
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
402021
0,00 € PZ Cerová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. December 2021
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
412021
0,00 € PZ Hradište - Osuské Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. December 2021
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
422021
0,00 € PZ Jablonica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. December 2021
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
432021
0,00 € PZ Senica Pole Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. December 2021
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
442021
0,00 € PZ Prietrž Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8. December 2021
Zmluva o dodaní tovaru č. 1/2021 a Zmluva o dodaní tovaru č. 36086851/1/2021
č. 1/2021 a č. 36086851/1/2021
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
20. December 2021
Zmluva o ubytovaní č. 1/2021 uzatvorená podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka
č. 1/2021
0,00 € Ing. Klaudia Báňayová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica