Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Január 2018
Zmluva č. 7/2018-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka
9/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Dominik Macko Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
9. Február 2018
Zmluva o poskytovaní služieb č. 24/2018/ŠVPÚ/GR
10/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
9. Február 2018
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-87/2017/E-SMŠ uzatvorená v súlade s §9 odst. l kzákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
11/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € Slovenská republika - Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
22. Február 2018
Kolektívna zmluve pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2018
12/2018/ŠVPS/RVK
Doplnená
0,00 € ZOOZ RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
22. Február 2018
Kolektívna zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a rok 2018
13/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € ZOOZ RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
14. Marec 2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov č. zmluvy A12047130
Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
0,00 € Orange Sloensko, a.s., Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2018
Zmluva č. 12/2018-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnosti v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
15/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2018
Zmluva č. 13/2018-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnosti v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
17/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2018
Zmluva č. 14/2018-MVP o vykonaní štátnych veterinosti v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
18/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € RSVS Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2018
Zmluva č. 15/2018-MVP o vykonaní štátnych veterinárnynosti v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
19/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2018
Zmluva č. 16/2018-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnosti v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
20/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2018
Zmluva č. 17/2018-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnosti v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
21/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2018
Zmluva č. 18/2018-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnosti v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
22/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2018
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
23/2018/ŠVPS/RVK
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
24. August 2018
Zmluva č. ZO/2018Z18264 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
24/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o., Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
24. August 2018
Zmluva o dielo č. 2018Z182642 na vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v súade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
25/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o., Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
24. August 2018
Zmluva o zhodnotení odpadu v zariadení na zhodnotenie odpadov v kompostárni bioodpadu Záhorce č. 01/2018
26/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € ELEMONT, s.r.o., Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2019
Zmluva č. 1/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
1/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Slavomír Bittner Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2019
Zmluva č. 2/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 2/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Cibuľa Jaroslav Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2019
Zmluva č. 3/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
3/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Stanislav Gábriš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš