Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2022
Zmluva č. 1/2023 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023
1/2023 - VPO
0,00 € MVDr. Slavomír Bittner Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
19. December 2022
Zmluva č. 2/2023 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023
2/2023 - VPO
0,00 € MVDr. Jaroslav Cibuľa Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
19. December 2022
Zmluva č. 3/2023 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023
3/2023 - VPO
0,00 € MVDr. Stanislav Gábriš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
19. December 2022
Zmluva č. 4/2023 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023
4/2023 - VPO
0,00 € MVDr. Ján Jančovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
19. December 2022
Zmluva č. 5/2023 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023
5/2023 - VPO
0,00 € MVDr. Peter Kozár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
19. December 2022
Zmluva č. 6/2023 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023
6/2023 - VPO
0,00 € MVDr. František Macalák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
19. December 2022
Zmluva č. 7/2023 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023
7/2023 - VPO
0,00 € MVDr. Dominik Macko Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
19. December 2022
Zmluva č. 8/2023 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023
8/2023 - VPO
0,00 € MVDr. Vladislav Palenčár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
19. December 2022
Zmluva č. 9/2023 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023
9/2023 - VPO
0,00 € MVDr. Petra Réková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
19. December 2022
Zmluva č. 10/2023 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023
10/2023 - VPO
0,00 € MVDr. Zoltán Zolczer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
21. December 2022
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Veľký Krtíš v štátnej službe na rok 2022
21/2022
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve ZV RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
21. December 2022
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov RVPS Veľký Krtíš vo výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022
22/2022
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve ZV RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
29. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 105/2022/ŠVPÚ/GR
23/2022
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
16. Január 2023
Čiastková zmluva o poskytovaní mobilných telekomunikačných a dátových služieb č. 3/2022
1/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
28. Február 2023
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe
2/2023
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve ZV RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
28. Február 2023
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
3/2023
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve ZV RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
28. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnej pomoci
4/2023
0,00 € JUDr. Jana Valachová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
30. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Veľký Krtíš v štátnej službe na rok 2023
5/2023
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve ZV RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
30. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov RVPS Veľký Krtíš vo výkone práce vo verejnom záujme na rok 2023
6/2023
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve ZV RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
24. Október 2023
Zmluva č. 17/2023-MPV o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2023
0,00 € Základná včelárska organizácia: RSVS Želovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš