Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2019
Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019-2020
24/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € Základná organizácia OZ pracovníkov v poľnohospodárstve pri RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
24. Júl 2019
Zmluva o dielo č. 1/2019 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v plnom znení
25/2019/SVPS/RVK
0,00 € BEŤO s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
31. Október 2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
26/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. December 2019
Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu
27/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
Z M L U V A č. 1/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
1/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Slavomír Bittner Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
Z M L U V A č. 2/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
2/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Jaroslav Cibuľa Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
Z M L U V A č. 3/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
3/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Stanislav Gábriš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
Z M L U V A č. 4/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
4/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Viliam Jablonka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
Z M L U V A č. 5/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
5/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Ján Jančovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
Z M L U V A č. 6/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
6/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Peter Kozár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
Z M L U V A č. 7/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. František Macalák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
1 Z M L U V A č. 8/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
8/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Dominik Macko Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
Z M L U V A č. 9/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
9/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Vladislav Palenčár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
Z M L U V A č. 10/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Zoltán Zolczer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
29. Január 2020
Zmluva o poskytovaní služieb č. 22/2020/ŠVPÚ/GR
11/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.1/2020
0,00 € Poľovnícke združenie Kamenné Kosihy Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.2/2020
0,00 € Poľovnícke združenie Zlatý bažant Kováčovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.3/2020
0,00 € Poľovnícke združenie Nová Ves Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.4/2020
0,00 € Poľovnícke združenie Nenince Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.5/2020
0,00 € Poľovnícke združenie Strháre Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš