Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2018
Zmluva č. 2/2018-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka
2/2018/ŠVPS /RVK
0,00 € MVDr. Cibuľa Jaroslav Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2018
Zmluva č. 3/2018-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka
1/2017/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Stanislav Gábriš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2018
Zmluva č. 4/2018-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka
3/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Viliam Jablonka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2018
Zmluva č. 5/2018-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka
4/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Ján Jančovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2018
Zmluva č. 6/2018-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka
5/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Peter Kozár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2018
Zmluva č. 8/2018-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka
6/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Vladislav Palenčár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2018
Zmluva č. 9/2018-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2018ŠVPS/RVK2017/ŠVPS/RVK
0,00 € MVD. Zoltán Zolczer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2018
Zmluva č. 10/2018-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka
8/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Fantišek Macalák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Január 2018
Zmluva č. 7/2018-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka
9/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Dominik Macko Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
9. Február 2018
Zmluva o poskytovaní služieb č. 24/2018/ŠVPÚ/GR
10/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
9. Február 2018
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-87/2017/E-SMŠ uzatvorená v súlade s §9 odst. l kzákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
11/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € Slovenská republika - Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
22. Február 2018
Kolektívna zmluve pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2018
12/2018/ŠVPS/RVK
Doplnená
0,00 € ZOOZ RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
22. Február 2018
Kolektívna zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a rok 2018
13/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € ZOOZ RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
14. Marec 2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov č. zmluvy A12047130
Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
0,00 € Orange Sloensko, a.s., Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2018
Zmluva č. 12/2018-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnosti v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
15/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2018
Zmluva č. 13/2018-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnosti v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
17/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2018
Zmluva č. 14/2018-MVP o vykonaní štátnych veterinosti v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
18/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € RSVS Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2018
Zmluva č. 15/2018-MVP o vykonaní štátnych veterinárnynosti v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
19/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2018
Zmluva č. 16/2018-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnosti v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
20/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2018
Zmluva č. 17/2018-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnosti v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
21/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš