Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo zmluvy: A13273480
16/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
29. Apríl 2019
Zmluva č. 12/2019-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnostií v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
17/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Modrý Kameň Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
29. Apríl 2019
Zmluva č. 13/2019-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnostií v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 13/2019-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnostií v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
0,00 € ZO SZV Strháre Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
29. Apríl 2019
Zmluva č. 14/2019-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnostií v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
19/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € RSVS Želovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
29. Apríl 2019
Zmluva č. 15/2019-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnostií v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
20/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Príbelce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
29. Apríl 2019
Zmluva č. 16/2019-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnostií v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
21/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Čebovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
29. Apríl 2019
Zmluva č. 17/2019-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnostií v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
22/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Vinica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
29. Apríl 2019
Zmluva č. 18/2019-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnostií v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
23/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Hrušov Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
20. Máj 2019
Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019-2020
24/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € Základná organizácia OZ pracovníkov v poľnohospodárstve pri RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
24. Júl 2019
Zmluva o dielo č. 1/2019 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v plnom znení
25/2019/SVPS/RVK
0,00 € BEŤO s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
31. Október 2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
26/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. December 2019
Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu
27/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
Z M L U V A č. 1/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
1/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Slavomír Bittner Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
Z M L U V A č. 2/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
2/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Jaroslav Cibuľa Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
Z M L U V A č. 3/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
3/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Stanislav Gábriš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
Z M L U V A č. 4/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
4/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Viliam Jablonka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
Z M L U V A č. 5/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
5/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Ján Jančovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
Z M L U V A č. 6/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
6/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Peter Kozár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
Z M L U V A č. 7/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. František Macalák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. December 2019
1 Z M L U V A č. 8/2020 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
8/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Dominik Macko Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš