Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2022
Zmluva č. 10/2022 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022
Zmluva č. 10/2022 - VPO
0,00 € MVDr. Zoltán Zolczer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
4. Január 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-123/2021/E-SMŠ
1/2022
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
31. Január 2022
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe
2/2022
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve ZV RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
31. Január 2022
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
3/2022
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve ZV RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
18. Február 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Internet pre firmy
4/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
18. Február 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Internet pre firmy
5/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
25. Február 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-9/2022/E-SMŠ
6/2022
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
4. Apríl 2022
Zmluva č. S 1128/22 o vývoze triedeného odpadu
7/2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
27. Apríl 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 2022/068
8/2022
0,00 € Slovenská republika - správca Ministerstvo financií SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
28. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní tovaru č. 35984571/1/2021
9/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Veľký Krtíš v štátnej službe na rok 2022
10/2022
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve ZV RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov RVPS Veľký Krtíš vo výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022
11/2022
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve ZV RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2022
Zmluva č. 11/2022-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022
11/2022-MVP
0,00 € ZO SZV Modrý Kameň Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2022
Zmluva č. 12/2022-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022
12/2022-MVP
0,00 € ZO SZV Strháre Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2022
Zmluva č. 13/2022-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022
13/2022-MVP
0,00 € RSVS Želovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2022
Zmluva č. 14/2022-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022
14/2022-MVP
0,00 € ZO SZV Príbelce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2022
Zmluva č. 15/2022-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022
15/2022-MVP
0,00 € ZO SZV Čebovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2022
Zmluva č. 16/2022-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022
16/2022-MVP
0,00 € ZO SZV Vinica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2022
Zmluva č. 17/2022-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022
17/2022-MVP
0,00 € ZO SZV Hrušov Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
27. Máj 2022
Zmluva o dielo
12/2022
0,00 € Šúth Ľubomír - LITERA Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš