Centrálny register zmlúv

Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2022
Zmluva o dielo
VŠC-7-8/2022
Doplnená
1 172 004,46 € I.S.O.N. spol. s.r.o. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
14. Október 2022
Zmluva o dielo
VŠC-7-73/2022
Doplnená
560 967,15 € TRILAUG s.r.o. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
10. September 2021
Zmluva o dielo
VŠC-7-25/2021
399 684,00 € I.S.O.N. spol. s.r.o. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
2. November 2022
Zmluva o dielo
VŠC-7-89/2022
356 657,40 € I.S.O.N. spol. s r.o. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
14. November 2022
Kúpna zmluva
VŠC-7-79/2022
191 350,00 € MR Diagnostic s.r.o. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
4. Apríl 2019
Zmluva o dielo č. VŠC-7-13/2019
VŠC-7-13/2019
177 179,92 € I.S.O.N. spol. s.r.o. Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica
2. August 2021
Zmluva o dielo
VŠC-7-41/2021
168 840,00 € MJ – STAV s.r.o. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
30. August 2023
Zmluva o dielo - Oprava športovej podlahy v telocvični VŠC DUKLA v Trenčíne
VŠC-7-44/2023
166 859,46 € PARA INVEST s.r.o. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
22. August 2023
Zmluva o dielo
VŠC-7-49/2023
158 061,44 € MJ – STAV s.r.o. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
24. August 2023
Zmluva o dielo - Oprava elektrických rozvodov s výmenou osvetlenia a odstránenie vád na bleskozvodoch v objektoch VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-23/2023
138 188,16 € all4energy s.r.o. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
1. Júl 2021
Zmluva o dielo
VŠC-7-27/2021
124 800,00 € Ing. Marián Strmeň spol. s r.o. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
21. Máj 2020
Zmluva o dielo
VŠC-7-21/2020
116 998,30 € I.S.O.N.spol. s.r.o. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
28. September 2018
Zmluva o dielo č. VŠC-7-32/2018
VŠC-7-32/2018
112 759,98 € I.S.O.N. spol. s r.o. Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica
18. Máj 2023
zmluva o dielo - Oprava vonkajšej fasády, hydroizolácie, chodby a rozvodov v objekte Telocvične so zázemím vo VŠC DUKLA v Trenčíne
VŠC-7-22/2023
103 596,32 € MOORTEN, k.s. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
19. Máj 2022
Zmluva o dodaní a montáži tovaru
VŠC-7-30/2022
101 489,76 € NABIMEX, s.r.o. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
5. Október 2022
Zmluva o dielo
VŠC-7-74/2022
100 680,00 € MJ-STAV s.r.o. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
9. Jún 2023
Zmluva o dielo - Oprava šachty osobného výťahu a výmena súvisiacich častí v Administratívnej budove JUGO 250 VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-26/2023
96 054,30 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
18. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z202118153_Z
VŠC-7-40/2022
94 356,64 € DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
23. December 2022
Zmluva o poskytovaní služby
VŠC-7-101/2022
91 969,00 € Fair Facility SK s.r.o. r.s.p. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
22. August 2023
Zmluva o dielo
VŠC-7-51/2023
91 504,91 € MJ – STAV s.r.o. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica