Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu hazardných hier

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. August 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2023/40
0,00 € Mgr. Marek Baláž Úrad pre reguláciu hazardných hier
27. Júl 2023
Zmluva o podnájme
2023/32
Doplnená
40 399,68 € PARK-CORE s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
27. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023/31
Doplnená
134 593,28 € PARK-CORE s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
27. Júl 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2023/33
0,00 € Mgr. Ladislav Labuda Úrad pre reguláciu hazardných hier
27. Júl 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2023/34
0,00 € Mgr. Ladislav Labuda Úrad pre reguláciu hazardných hier
27. Júl 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2023/35
0,00 € Ing. Jozef Štít Úrad pre reguláciu hazardných hier
27. Júl 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2023/36
0,00 € Ing. Jozef Štít Úrad pre reguláciu hazardných hier
27. Júl 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2023/37
0,00 € Stanislav Mankovický Úrad pre reguláciu hazardných hier
27. Júl 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2023/38
0,00 € Stanislav Mankovický Úrad pre reguláciu hazardných hier
29. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke hnuteľných vecí
2023/28
0,00 € Finančné riaditeľstvo SR Úrad pre reguláciu hazardných hier
29. Jún 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme
2023/29
53 419,32 € Finančné riaditeľstvo SR Úrad pre reguláciu hazardných hier
16. Jún 2023
Rámcová dohoda na zabezpečenie sťahovacích služieb a súvisiacich služieb
2023/27
73 080,00 € IVANEX services s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. Jún 2023
Dohoda o urovnaní a o ukončení nájomného vzťahu
2023/26
0,00 € ENERGOTEAM, s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
2. Jún 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2023/24
0,00 € Peter Macej Úrad pre reguláciu hazardných hier
2. Jún 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2023/25
0,00 € Peter Macej Úrad pre reguláciu hazardných hier
1. Jún 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2023/22
0,00 € JUDr. Filip Kubuš Úrad pre reguláciu hazardných hier
1. Jún 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2023/23
0,00 € JUDr. Filip Kubuš Úrad pre reguláciu hazardných hier
17. Máj 2023
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve
2023/21
0,00 € ZO Sloves - Úrad pre reguláciu hazardných hier Úrad pre reguláciu hazardných hier
9. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služby Mail2Fax so zriadením služby VVN
2023/18
139,68 € Slovak Telecom, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
9. Máj 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2023/19
0,00 € Ing. Jana Skačányová Úrad pre reguláciu hazardných hier