Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu hazardných hier

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2023/19
0,00 € Ing. Jana Skačányová Úrad pre reguláciu hazardných hier
9. Máj 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2023/20
0,00 € Ing. Jana Skačányová Úrad pre reguláciu hazardných hier
27. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CMQ7
2023/17
497 373,32 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Úrad pre reguláciu hazardných hier
12. Apríl 2023
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody na zabezpečenie sťahovacích služieb a súvisiacich služieb
2023/16
0,00 € PLUSIM spol. s r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
31. Marec 2023
Dodatok_č.2_k_rekonstruovanemu_zneniu_Zmluvy_o_poskytovani_servisu_a_udrzby_č.ZD20020007
2023/12
483 982,25 € Asseco Central Europe, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
31. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
2023/13
83 333,40 € Dunajská 7, družstvo Úrad pre reguláciu hazardných hier
31. Marec 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2023/14
0,00 € Mgr. Peter Smelík Úrad pre reguláciu hazardných hier
31. Marec 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2023/15
0,00 € Mgr. Peter Smelík Úrad pre reguláciu hazardných hier
22. Marec 2023
Zmluva o užívaní právneho informačného systému Beck-online
2023/11
1 764,00 € Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka Úrad pre reguláciu hazardných hier
3. Marec 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2023/8
0,00 € Mgr. Ladislav Dudáš Úrad pre reguláciu hazardných hier
3. Marec 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2023/9
0,00 € Mgr. Ladislav Dudáš Úrad pre reguláciu hazardných hier
3. Marec 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2023/10
0,00 € Ing. Juraj Guderna Úrad pre reguláciu hazardných hier
15. Február 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2023/6
0,00 € Ing. Miroslav Bartoš Úrad pre reguláciu hazardných hier
15. Február 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2023/7
0,00 € Ing. Miroslav Bartoš Úrad pre reguláciu hazardných hier
8. Február 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2023/4
0,00 € Mgr. Jaroslav Plžik Úrad pre reguláciu hazardných hier
8. Február 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2023/5
0,00 € Mgr. Jaroslav Plžik Úrad pre reguláciu hazardných hier
20. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
2022/56
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
20. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 10/OSMIaVS/2020
2022/57
0,00 € Finančné riaditeľstvo SR Úrad pre reguláciu hazardných hier
20. Január 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2023/1
0,00 € Mgr. Jozef Snopko, MPH. Úrad pre reguláciu hazardných hier
20. Január 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2023/2
0,00 € Mgr. Jozef Snopko, MPH. Úrad pre reguláciu hazardných hier