Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu hazardných hier

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2022
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2022/12
0,00 € Ing. Beáta Kurnasová Úrad pre reguláciu hazardných hier
29. Apríl 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2022/13
0,00 € Ing. Beáta Kurnasová Úrad pre reguláciu hazardných hier
20. Apríl 2022
Zmluva o výučbe anglického jazyka
2022/11
15 600,00 € Mgr. Jaroslav Jorík Úrad pre reguláciu hazardných hier
6. Apríl 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2022/10
0,00 € Ing. Mário Jakubička Úrad pre reguláciu hazardných hier
31. Marec 2022
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2022/08
0,00 € Ing. Michal Žáčik Úrad pre reguláciu hazardných hier
31. Marec 2022
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2022/09
0,00 € Ing. Mário Jakubička Úrad pre reguláciu hazardných hier
11. Marec 2022
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely
2022/07
0,00 € Mgr. Ľuboslava Fekiačová Úrad pre reguláciu hazardných hier
31. Január 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
2022/06
2 131,20 € Slovakia Online s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
28. Január 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2022/04
0,00 € JUDr. Dávid Lenčéš LL.M. Úrad pre reguláciu hazardných hier
28. Január 2022
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2022/05
0,00 € JUDr. Dávid Lenčéš LL.M. Úrad pre reguláciu hazardných hier
25. Január 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2022/03
204 209,35 € ENERGOTEAM, s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
24. Január 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní dôveryhodných služieb
2022/02
5 472,00 € Disig, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
21. Január 2022
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
2022/01
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad pre reguláciu hazardných hier
14. Január 2022
Dohoda o poskytovaní údajov pre účely RVO
2021/57
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Január 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2021/73
0,00 € Ing. Jozef Valchoň Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Január 2022
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2021/74
0,00 € Ing. Jozef Valchoň Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Január 2022
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla č. 33/2019 zo dňa 11.06.2019
2021/75
0,00 € Zahoranová Katarína Ing. Úrad pre reguláciu hazardných hier
23. November 2021
Poistná zmluva č. 8004019300
2021/72
11 000,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
19. November 2021
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o poskytovaní služžieb zo dňa 10.03.2020
2021/71
0,00 € PLUSIM spol. s r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
8. November 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov uzatvorenej dňa 06.06.2019
2021/70
0,00 € Finančné riaditeľstvo SR Úrad pre reguláciu hazardných hier