Centrálny register zmlúv

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Zmluva o reklamnej spolupráci
2022126
720 000,00 € D.EXPRES, k. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
22. December 2022
Zmluva o výkone strážnej služby
2022136
43 271,28 € KV - Security s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
22. December 2022
Zmluva o odvysielaní komunikátov
2022129
Doplnená
552 949,00 € MAC TV s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
22. December 2022
Rámcová dohoda: Zmluva o odvysielaní komunikátov
2022130
3 960 000,00 € MAC TV s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
23. December 2022
Zmluva o odvysielaní komunikátov
2022131
Doplnená
200 351,92 € C.E.N. s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
23. December 2022
Rámcová dohoda: Zmluva o odvysielaní komunikátov
2022132
268 650,00 € C.E.N. s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
23. December 2022
Zmluva o reklamnej spolupráci
2022133
222 000,00 € RADIO, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
23. December 2022
Zmluva o reklamnej spolupráci
2022134
78 000,00 € Rádio Vlna, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
27. December 2022
Rámcová dohoda: Zmluva o zabezpečení odvysielania komunikátov
2022135
203 569,20 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
28. December 2022
Zmluva o nájme
2022139
243 754,51 € Rozhlas a televízia Slovenska TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
29. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb monitoringu médií
2022120
2 880,00 € Slovakia Online s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
30. December 2022
Zmluva o dodaní a správe softvéru a vykonaní súvisiacich činností
2022140
78 912,00 € predu s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
27. December 2022
Darovacia zmluva
2022124
50 000,00 € Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
23. December 2022
Zmluva o partnerstve
2022121
24 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
23. December 2022
Darovacia zmluva
2022123
50 000,00 € Centrum pre liečbu drogových závislostí TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
16. December 2022
Darovacia zmluva
2022118
2 000,00 € JCI - Slovensko TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
13. December 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci pri prevádzkovaní SMS tipovania
2022113
0,00 € SWAN, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
1. December 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2022109
57 480,00 € PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
28. November 2022
Darovacia zmluva
2022106
0,00 € Asociácia nemocníc Slovenska TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. November 2022
Zmluva o poskytovaní služby overenia identifikácie fyzickej osoby na diaľku
2022093
Doplnená
59 308,80 € Unicorn Systems SK s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.