Centrálny register zmlúv

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2022
Zmluva o partnerstve
2022092
18 000,00 € Rock Pop Bratislava, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
12. Október 2022
Zmluva o partnerstve
2022080
10 000,00 € Divadelné združenie GUnaGU TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
5. Október 2022
Rámcová dohoda: Zmluva o poskytovaní služieb marketingovej a reklamnej agentúry
2022089
Doplnená
5 193 600,00 € MullenLowe GGK s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
27. September 2022
Zmluva o prevádzke a podpore - servisná zmluva
2022087
11 472,00 € predu s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
30. September 2022
Zmluva o nájme
2022088
720 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
29. September 2022
Zmluva o partnerstve
2022081
Doplnená
24 000,00 € Krištáľové krídlo s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
27. September 2022
Rámcová dohoda: Kúpna zmluva na výpočtovú techniku a zmluva o poskytovaní súvisiacich služieb
2022085
Doplnená
480 000,00 € AUTOCONT s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
26. September 2022
Zmluva o partnerstve
2022082
18 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
8. September 2022
Zmluva o sponzorstve v športe
2022078
50 000,00 € Žampa Ski Club Vysoké Tatry TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
8. September 2022
Darovacia zmluva
2022079
10 000,00 € Slovenská kriminalistická spoločnosť, občianske združenie TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
18. August 2022
Zmluva o partnerstve
2022074
30 000,00 € Hokejový klub Poprad, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. August 2022
Rámcová dohoda: Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov
2022071
Doplnená
1 860 930,00 € GGFS s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
19. Júl 2022
Rámcová dohoda: Zmluva o odvysielaní komunikátov
2022068
242 400,00 € C.E.N. s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
24. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania
2022061
82 200,00 € PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
21. Jún 2022
Poistná zmluva pre poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu
2022060
29 608,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
14. Jún 2022
Rámcová dohoda: Zmluva o prenájme kopírovacích zariadení a tlačiarní a o poskytovaní súvisiacich plnení
2022059
240 000,00 € Z + M servis a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
17. Máj 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov
2022046
32 076,00 € JUDICIUM, s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
3. Jún 2022
Darovacia zmluva
2022056
7 000,00 € TOMORROW AGENCY s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. Jún 2022
Zmluva o vykonaní marketingového prieskumu
2022055
Doplnená
33 264,00 € Go4insight s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
31. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
2022054
8 208,00 € ORIOLA SK s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.