Centrálny register zmlúv

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. December 2021
Rámcová dohoda: Zmluva o odvysielaní komunikátov
2021161
1 980 000,00 € MAC TV s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
23. December 2021
Zmluva o odvysielaní komunikátov
2021160
959 700,00 € MAC TV s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
23. December 2021
Rámcová dohoda: Zmluva o odvysielaní komunikátov
2021162
2 952 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
23. December 2021
Zmluva o odvysielaní komunikátov
2021157
199 819,46 € C.E.N. s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
29. December 2021
Zmluva o výkone strážnej služby
2021165
Doplnená
24 854,00 € G4S Technology Solutions (SK), s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
30. December 2021
Zmluva o reklamnej spolupráci
2021170
624 000,00 € D.EXPRES, k. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
31. December 2021
Zmluva o partnerstve
2021147
Doplnená
2 253 500,00 € Slovenská olympijská marketingová, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
30. December 2021
Zmluva o vykonaní analýzy a nastavení analytiky webových stránok www.tipos.sk a www.etipos.sk a mobilnej aplikácie
2021166
Doplnená
17 604,00 € DASE s. r. o TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
30. December 2021
Dohoda o zániku zmluvy o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany
2021171
0,00 € Vojtech Hatala - služby PO TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
29. December 2021
Darovacia zmluva
2021164
Doplnená
50 000,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
28. December 2021
Zmluva o partnerstve
2021149
24 000,00 € Krištáľové krídlo s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
28. December 2021
Darovacia zmluva
2021156
50 000,00 € Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
10. December 2021
Darovacia zmluva
2021143
50 000,00 € Centrum pre liečbu drogových závislostí TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
2. December 2021
Zmluva o partnerstve
2021141
1 080 000,00 € Marketing SZĽH, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
29. November 2021
Licenčná zmluva a zmluva o výrobe a vysielaní súvisiacich komunikátov
2021140
240 194,28 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
22. November 2021
Dohoda o urovnaní
2021138
279 195,00 € EASIT s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
18. November 2021
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
2021132
Doplnená
472 389,60 € MAC TV s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
10. November 2021
Zmluva o partnerstve
2021119
Doplnená
18 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
5. November 2021
Rámcová dohoda: Zmluva o odvysielaní komunikátov
2021123
264 000,00 € C.E.N. s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
8. Október 2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TLMOČNÍCKYCH A PREKLADATEĽSKÝCH SLUŽIEB
2021110
24 000,00 € PLUS Academia spol. s r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.