Centrálny register zmlúv

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2022
Zmluva o odvysielaní komunikátov
2022014
488 896,61 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
15. Február 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní pomocných služieb
2022010
42 000,00 € P. J . Servis, s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
15. Február 2022
Zmluva o výrobe a odvysielaní relácie TIPOS TALENT TÝŽDŇA a súvisiacich komunikátov
2022007
1 199 995,20 € MAC TV s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
10. Február 2022
Darovacia zmluva
2022008
15 000,00 € Výcviková základňa záchranárskych psov SR TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
10. Február 2022
Darovacia zmluva
2022009
15 000,00 € MOVE TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
8. Február 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí bankovej záruky reg. č. 16/15/BA zo dňa 24.06.2015
2022011
100,00 € Komerční banka, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
31. Január 2022
Darovacia zmluva
2022006
16 000,00 € Centrum pre liečbu drogových závislostí TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
11. Január 2022
Dodatok č.7 k Zmluve o poskytovaní služby
7
0,00 € MobileTech, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
21. Január 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi
2022004
2 271,48 € CERIM SK, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
19. Január 2022
Dohoda o zániku Rámcovej dohody: Zmluvy o prenájme kopírovacích zariadení a tlačiarní a o poskytovaní súvisiacich plnení a Zmlúv o prenájme kopírovacích zariadení a tlačiarní a o poskytovaní súvisiacich plnení
2022003
204,00 € SOFTLINE SERVICES, a. s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
19. Január 2022
Zmluva o reklamnej spolupráci
2022001
168 000,00 € RADIO, a.s. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
19. Január 2022
Zmluva o reklamnej spolupráci
2022002
96 000,00 € Rádio Vlna, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
3. Január 2022
Rámcová dohoda: zmluva o tlači neštandardných prvkov
2021168
Doplnená
155 439,60 € Bittner print s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
3. Január 2022
Rámcová dohoda: zmluva o dodaní tlačovín
2021169
Doplnená
251 127,96 € Bittner print s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
15. November 2021
Zmluva o poskytovaní služby PEP
2021125
Doplnená
15 199,20 € FinStat, s. r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
23. November 2021
Zmluva o nájme
2021127
Doplnená
218 430,49 € Rozhlas a televízia Slovenska TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
15. December 2021
Flotilová poistná zmluva pre havarijné poistenie č. 5519001874
2021151
84 640,64 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
15. December 2021
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 3559006909
2021152
48 429,23 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
16. December 2021
Zmluva o poskytovaní služieb - monitoring médií
2021153
3 456,00 € NEWTON Media, spol. s r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
20. December 2021
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti public relations
2021154
78 000,00 € Neopublic s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.