Centrálny register zmlúv

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
1/2024
Doplnená
873 970,73 € Slovenská akadémia vied Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
6. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
82/2022
Doplnená
1 004 016,11 € Slovenská akadémia vied Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
19. Január 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
01/2022
Doplnená
815 967,65 € Slovenská akadémia vied Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
12. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0141
12-2019
Doplnená
239 792,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0083
49/2023
227 584,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
3. November 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0115
22-2017
Doplnená
214 867,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied
15. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
07/2021
210 885,00 € Slovenská technická univerzita Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
14. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0345
0011/2017
203 952,00 € APVV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
4. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0389
60/2023
175 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
24. Marec 2022
Zmluva o partnerstve
8/2022
121 212,80 € Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
15. Máj 2023
Zmluva č. 48/2023 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
23/2023
104 400,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
15. Jún 2023
Intergovernmental body allocation contract
40/2023
99 914,00 € UNESCO Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
28. September 2021
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu
24/2021
Doplnená
83 895,00 € Geografický ústav SAV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
29. Jún 2022
Contract for services 4500461413
48/2022
68 550,00 € UNESCO Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
12. Jún 2019
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutí prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-17-0141
13-2019
Doplnená
65 618,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
12. Jún 2019
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-17-0141
14-2019
Doplnená
65 564,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
18. September 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-0428
67/2023
57 986,00 € Geografický ústav SAV, v. v. i. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
22. Apríl 2022
Contract for services
14/2022
54 900,00 € UNESCO Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
12. Jún 2019
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-17-0141
15-2019
Doplnená
53 524,00 € Centrum spoločenských a psychologických vied SAV Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
16. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
85/2023
48 834,80 € Výskumná agentúra Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied