Centrálny register zmlúv

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/M847
NZVJS-proj-1-11/36-2017
Doplnená
1 158 140,23 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
27. Marec 2020
Zmluva o dielo NZVJS-ost-3-101(36-2017
NZVJS-ost-3-101/36-2017
Doplnená
872 261,11 € TOP METAL, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
27. Máj 2021
Darovacia zmluva č. 1046/2021
NZVJS-15/2-2021
Doplnená
792 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
30. Jún 2021
Zmluva na poskytovanie lekárnickej služby pre Nemocnicu pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
N ZVJS-5-34/27-2021
158 400,00 € BENE TE, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
6. Jún 2022
Rámcová zmluva na poskytovanie lekárnickej služby pre Nemocnicu pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody č. N ZVJS-00987/27-TN-2022
N ZVJS-00987/27-TN-2022
158 400,00 € LAUGARICIO PHARMACY, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
4. November 2021
Zmluva o dielo
N ZVJS-53/32-2021
Doplnená
135 705,23 € Inžinierske stavby Trenčín, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
9. September 2016
Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 13 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 40/1964 Z.z., Občia
N ZVJS-11-53/11-2016
63 186,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28. September 2018
Zmluva na opakované dodanie tovaru N ZVJS-nh-41-5/36-2018
N ZVJS-nh-41-5/36-2018
56 379,30 € GLOBUS spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
31. August 2021
Zmluva o dielo č. N ZVJS-24/32-2021
N ZVJS-24/32-2021
55 260,90 € M. F. TEAM spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
13. Júl 2015
Zmluva o dielo č. N ZVJS-12-10/32-2015
N ZVJS-7-40/11-2015
50 902,20 € GIT s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
23. Apríl 2021
Zmluva o dielo č. N ZVJS-4-34/27-2021
N ZVJS-4-34/27-2021
49 188,00 € OXYWISE, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
4. Január 2017
Zmluva na opakované dodanie tovaru č. N ZVJS 4-11/3-2016 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
N ZVJS 4-11/3-2016
47 994,00 € GLOBUS spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
20. December 2018
Zmluva na opakované dodanie tovaru
N ZVJS-nh-55-5/36-2018
Doplnená
47 885,10 € Lacnea Slovakia, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
15. August 2017
Zmluva na opakované dodanie tovaru č. N ZVJS-nh-56-4/36-2017 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
N ZVJS-nh-56-4/36-2017
45 413,70 € I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
14. December 2018
Dodatok č. 1 ku Rámcovej dohode č. Z201841176_Z
N ZVJS-eks-6-6/36-2018
44 078,00 € Štefan Mesároš-VEZOPAX Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
9. Máj 2023
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín "Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov I."
N ZVJS-00963/32-TN-2023
43 524,42 € GLOBUS spol. s r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
19. Júl 2019
Zmluva na opakované dodanie tovaru N ZVJS-31/32-2019
N ZVJS-31/32-2019
43 480,90 € Pekáreň PODHORIE, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
27. Máj 2021
Darovacia zmluva č. 1030/2021
NZVJS-14/2-2021
43 340,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
16. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb "Autoopravárenské služby"
N ZVJS-01216/32-TN-2023
40 850,43 € Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
1. December 2016
Zmluva na opakované dodanie tovaru č. N ZVJS 7-10/3-2016
N ZVJS-11-64/11-2016
40 430,61 € Lacnea Slovakia, s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín