Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2012
Dodatok o Zmuveo dodávke elektriny
Z-1/12
0,00 € ZSE Energie, a.s. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
18. Marec 2013
Zmluva č. 421130005 o združenej dodávke elektriny
Z-1/13
0,00 € ENERGA Slovakia s.r.o. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
25. Apríl 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0059-11
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0059-11
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
25. Apríl 2013
Dodatok č.1 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-0059-11
Dodatok č.1 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-0059-11
0,00 € Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
25. Apríl 2013
Dodatok č.1 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-0059-11
R-3299/2013
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
25. Apríl 2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu č. APVV-0320-10
Dodatok č.3, APVV-0320-10
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
30. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. DO7RP-0007-12
Z-3/13
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
16. Október 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Z-3/14
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
25. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 82/2015/VSSAV uzatvorená podľa § 269 a následne Obchodného zákonníka
Z-1/15
0,00 € Výpočtové stredisko SAV Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
30. November 2015
Číslo zmluvy: 706200203 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Z-2/15
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
4. Apríl 2016
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0820-12
D-1/16
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
30. December 2016
Dodatok č. 1 k zmluve č. 91800418 o úschove odpadu za účelom jeho zhodnotenia
D-6/16
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
15. Február 2017
Podniková kolektívna zmluva pre rok 2017
Z1/2017/ÚGBR
0,00 € ZO Odborového zväzu centra biológie rastlín a biodiverzity SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
15. Február 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve na realizáciu aktivít spojených s riešením projektu č. APVV-15-0051
Z2/2017/ÚGBR
0,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
15. Február 2017
Zmluva č. PZ00174304-001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Z3/2017/BÚ
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
17. Február 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-2015-0044
Z4/2017/ÚGBR
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
24. Marec 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb TP
Z5/2017/BÚ
0,00 € Slovak telekom, a.s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
24. Marec 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ISDN
Z6/2017/BÚ
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
6. Apríl 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb TP č. 2029108800
Z14/2017/ÚGBR
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
6. Apríl 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb TP č. 2029728765
Z15/2017/úGBR
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV