Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
DODATOK č. 3 K Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0132/21
Z24/2024/BÚ
2 500,00 € Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
14. Máj 2024
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0108/21
Z23/2024/BÚ
600,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
13. Máj 2024
DODATOK Č. 7 K ZMLUVE O PARTNERSTVE
Z22/2024/ÚGBR
187 485,69 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
7. Máj 2024
DODATOK č. 1 K Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0044/22
Z21/2024/BÚ
3 200,00 € Ústav zoológie SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
3. Máj 2024
DODATOK č. 1 K Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0226
Z20/2024/BÚ
14 894,00 € Geografický ústav SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
30. Apríl 2024
Príkazná zmluva
Z18/2024/BÚ
430,00 € Dr. Corina Sirbu Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
30. Apríl 2024
Darovací smlouva
Z19/2024/ÚGBR
158,89 € Česká společnost experimentální biologie rostlin (ČSEBR) Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
29. Apríl 2024
DODATOK č. 2 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0050/22
Z16/2024/BÚ
913,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
29. Apríl 2024
DODATOK č. 2 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 1/0346/22
Z17/2024/BÚ
646,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Apríl 2024
DODATOK č. 2 K Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-21-0226
Z15/2024/BÚ
11 944,00 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
24. Apríl 2024
DODATOK č. 4 K Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV-19-0134
Z14/2024/BÚ
243,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
25. Marec 2024
Kúpna zmluva
Z13/2024/ÚGBR
626,88 € XLSK Nábytok s. r. o., pobočka XXXLutz Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
15. Marec 2024
DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O PARTNERSTVE
Z11/2024/ÚGBR
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
15. Marec 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
Z12/2024/BÚ
14 120,00 € Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
14. Marec 2024
Dodatok č. 1 k RÁMCOVEJ DOHODE O SPOLUPRÁCI
Z10/2024/CBRB
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
13. Marec 2024
Kúpna zmluva
Z9/2024/ÚGBR
338,00 € XLSK Nábytok s. r. o., pobočka MÖBELIX Nitra Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
29. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
Z8/2024/BÚ
104 937,50 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
28. Február 2024
Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 0302/2010/S
Z7/2024/ÚGBR
0,00 € HELVYK ELEVATORS, s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
Z6/2024/ÚGBR
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
25. Január 2024
Dodatok č. 1 k RÁMCOVEJ DOHODE O SPOLUPRÁCI
Z5/2024/CBRB
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.