Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2024
ZMLUVA o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z2/2024/CBRB
Doplnená
3 487 996,61 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
28. November 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z90/2022/CBRB
Doplnená
3 680 135,29 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
19. Január 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z11/2022/CBRB
2 327 865,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
9. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z23/2018/CBRB
1 156 587,63 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i.
19. December 2017
Dodatok č. 3 k Zmluve o prevode správy majetku štátu uzatvorenej podľa ustanovenia § 9 zákona č. 278/93 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Z47/2017/ÚGBR
706 146,83 € Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
25. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na financovanie projektu v rámci Programu IMPULZ č. IM-2021-23
Z48/2022/ÚGBR
565 000,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
6. Október 2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o prevode správy majetku štátu uzatvorenej podľa ustanovenia § 9 zákona č. 278/93 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Z34/2017/ÚGBR
434 708,10 € Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
21. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z38/2022/CBRB
384 770,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
27. Júl 2021
Rámcová zmluva o spolupráci
Z28/2021/BÚ
365 810,00 € DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
17. Marec 2022
Zmluva o spolupráci číslo: 9.31-30/2021
Z31/2022/BÚ
365 810,00 € DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
10. August 2016
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0210
Z-3/16
249 666,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
28. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0386
Z60/2022/BÚ
247 246,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
24. Október 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0616
Z36/2018/BÚ
239 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
11. September 2020
Zmluva o partnerstve
Z28/2020/ÚGBR
Doplnená
232 475,74 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
2. August 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0044
Z61/2022/BÚ
220 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
2. December 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z93/2022/CBRB
213 268,82 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
23. Október 2017
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0398
Z35/2017/BÚ
210 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
21. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0257
Z27/2021/BÚ
210 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
30. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0134
Z24/2020/BÚ
200 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. Január 2014
Komisionárska zmluva uzatvorená v súlade s ust.§ 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č.513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov)
Z-1/14
199 990,00 € Edenred Slovakia,s.r.o. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied