Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2022
Dodatok č. 001 k Zmluve o zabezpečení benefitných poukážok číslo: 19bpK222002
Z92/2022/CBRB
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
12. December 2022
Číslo zmluvy: 3100842023 - Zmluva o dodávke elektriny vrátene prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
Z94/2022/CBRB
0,00 € Pow-en a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
20. Január 2023
POISTKA ČÍSLO: 2110041519, PREMIOVÉ Podnikanie
Z1/2023/ÚGBR
0,00 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
31. Január 2023
Kolektívna zmluva
Z2/2023/ÚGBR
0,00 € ZO Odborového zväzu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
24. Marec 2023
Dodatok č. 1
Z5/2023/ÚGBR
0,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Apríl 2023
MATERIAL TRANSFER AGREEMENT
Z7/2023/BÚ
0,00 € Eurac Research Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
12. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku Zmluve o kontrolnej činnosti
Z13/2023/ÚGBR
0,00 € Ing. Ferdinand Kovács - LANDY ELEKTRONIC Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
19. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb, Číslo zmluvy: A18612746
Z14/2023/ÚGBR
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
8. Jún 2023
Agreement of Academic and Scientificcooperation between the Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, and the Slovak Academy of Sciences
Z24/2023/BÚ
0,00 € Universidad del Rosario Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
20. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí spätného obratového bonusu
Z26/2023/ÚGBR
0,00 € VWR International, s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
29. September 2023
Agreement on Joint Operation of the Secretariat of the International Association for Plant Taxonomy (IAPT)
Z40/2023/BÚ
0,00 € International Association for Plant Taxonomy (Europe) Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
29. September 2023
RESEARCH COOPERATION AGREEMENT
Z41/2023/BÚ
0,00 € Institute of Fisheries, National Academy of Agrarian Sciences Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
2. November 2023
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z44/2023/ÚGBR
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
2. November 2023
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z45/2023/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
28. November 2023
Mandátna zmluva
Z47/2023/BÚ
0,00 € ALPE EUROSERVICE s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
30. November 2023
Pojistná smlouva č. 8079854815
Z48/2023/BÚ
0,00 € ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
1. December 2023
Vydavateľská licenčná zmluva č. 15 /2023
Z49/2023/BÚ
0,00 € VEDA, vydavateľstvo SAV, CSČ SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
1. December 2023
Vydavateľská licenčná zmluva č. 18 /2023
Z50/2023/BÚ
0,00 € VEDA, vydavateľstvo SAV, CSČ SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
5. December 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
Z51/2023/BÚ
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
7. December 2023
Dodatok č. 1 - Číslo zmluvy: 3100842023/D1
Z53/2023/CBRB
0,00 € Pow-en a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.