Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0050/22 v znení jej platných dodatkov
Z15/2023/BÚ
694,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
27. Jún 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0132/22
Z54/2022/BÚ
699,30 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
25. Máj 2018
Dohoda o prevzatí materiálu
Z13/2018/ÚGBR
700,00 € Poľnohospodárske družstvo Krásin Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
12. Máj 2021
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0108/21
Z13/2021/BÚ
700,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
22. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0132/22 v znení jej platných dodatkov
Z17/2023/BÚ
700,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
22. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 1/0346/22 v znení jej platných dodatkov
Z16/2023/BÚ
728,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Máj 2017
Dodatok č. 7 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu č. APVV-0139-12
Z24/2017/BÚ
750,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
27. Jún 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0016/19
Z52/2022/BÚ
800,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
22. Máj 2023
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0108/21
Z18/2023/BÚ
800,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
16. Marec 2015
Dodatok č. 5 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-0059-11
D-1/15
907,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
29. Apríl 2024
DODATOK č. 2 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0050/22
Z16/2024/BÚ
913,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
19. Júl 2021
Dohoda o vykonaní práce č. D3/2021/BÚ
Z26/2021/BÚ
950,00 € RNDr. Róbert Kanka, PhD. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
27. Jún 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0108/21
Z53/2022/BÚ
1 000,00 € Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
3. Október 2022
Zmluva o spolupráci a poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii na riešenie úlohy VEGA 2/0054/22
Z72/2022/BÚ
1 000,00 € Chemický ústav SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
11. September 2023
Zmluva o spolupráci a poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii na riešenie úlohy VEGA 2/0054/22
Z38/2023/BÚ
1 000,00 € Chemický ústav SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
29. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii na riešenie úlohy VEGA 2/0054/22
Z26/2024/BÚ
1 000,00 € Chemický ústav SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
3. Jún 2015
Dodatok č. 6 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-0059-11
D-6/15
1 015,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
22. September 2015
Dodatok č. 7 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-0059-11
D-10/15
1 015,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
8. November 2012
Poistná zmluva o havarijnom poistení aut
poistna zmluva č.9520052799
1 028,07 € Generali Slovensko poisťovňa a.s. Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
30. Máj 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriekov na riešenie projektu VEGA č. 2/0018/18 v znení jej platných dodatkov
Z23/2019/BÚ
1 076,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV