Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z22/2018/ÚGBR
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
9. Júl 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z24/2018/CBRB
0,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i.
25. Júl 2018
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve
Z25/2018/ÚGBR
0,00 € ZO Odborového zväzu Centra biológie rastlín a bodiverzity SAV, v.v.i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i.
19. September 2018
Zmluva o vzájomnej spolupráci
Z26/2018/ÚGBR
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i.
19. September 2018
Zmluva o vzájomnej spolupráci v rámci organizovania XIII. medzinárodnej vedeckej konferencie "Biotechnológia a kvalit surovín a potravín"
Z27/2018/ÚGBR
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i.
21. September 2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z28/2018/CBRB
0,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i.
24. September 2018
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve
Z29/2018/ÚGBR
0,00 € ZO Odborového zväzu Centra biológie rastlín a bodiverzity SAV, v.v.i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i.
8. Október 2018
Individuálna dohoda s externou vzdelávaciou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z30/2018/ÚGBR
0,00 € Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
8. Október 2018
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z31/2018/ÚGBR
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
8. Október 2018
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z32/2018/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
8. Október 2018
Flotilová poistná zmluva pre poistenie Moje auto KASKO
Z33/2018/BÚ
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
8. Október 2018
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Z34/2018/BÚ
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
29. Október 2018
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 180268-11200-KZ
Z37/2018/ÚGBR
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
3. December 2018
Zmluva o výpožičke č. 8/2018
Z40/2018/BÚ
0,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
5. December 2018
Poistná zmluva č. 411026171
Z41/2018/BÚ
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
23. Január 2019
Grant Award By The Royal Botanic Gardens, KEW. Re Conserving The Endemic Flora Of The Carpathian Region
Z1/2019/BÚ
0,00 € Royal Botanic Gardens, KEW Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
23. Január 2019
Dodatok č. 1
Z2/2019/BÚ
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
1. Február 2019
Kolektívna zmluva
Z3/2019/ÚGBR
0,00 € ZO Odborového zväzu Centra biológie rastlín a bodiverzity SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
7. Február 2019
Zmluva o bežnom účte
Z4/2019/ÚGBR
0,00 € Štátna pokladnica Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
7. Február 2019
Zmluva o bežnom účte
Z5/2019/ÚGBR
0,00 € Štátna pokladnica Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV