Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2019
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z42/2019/BÚ
0,00 € Mgr. Lucia Čahojová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
22. November 2019
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z43/2019/BÚ
0,00 € Mgr. Adam Kantor Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
22. November 2019
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z44/2019/BÚ
0,00 € Mgr. Barbora Zámocká Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
22. November 2019
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z45/2019/BÚ
0,00 € Mgr. Silvia Žemlová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
22. November 2019
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z46/2019/BÚ
0,00 € Mgr. Ajay Kumar Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
27. November 2019
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
Z47/2019/BÚ
0,00 € Mgr. Barbora Zámocká Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
27. November 2019
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
Z48/2019/BÚ
0,00 € Mgr. Lucia Čahojová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
27. November 2019
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
Z49/2019/BÚ
0,00 € Mgr. Silvia Žemlová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
27. November 2019
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste osoby, ktorá plní úlohy na medzinárodných a tuzemských projektoch a nie je na Centre biológie rastlín a biodiverzity SAV v pracovnoprávnom a obdobnom právnom vzťahu
Z50/2019/BÚ
0,00 € Ing. Michal Melichárek Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
27. November 2019
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste osoby, ktorá plní úlohy na medzinárodných a tuzemských projektoch a nie je na Centre biológie rastlín a biodiverzity SAV v pracovnoprávnom a obdobnom právnom vzťahu
Z51/2019/BÚ
0,00 € Doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. November 2019
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste osoby, ktorá plní úlohy na medzinárodných a tuzemských projektoch a nie je v Centre biológie rastlín a biodiverzity v pracovnoprávnom, alebo obdobnom právnom vzťahu
Z52/2019/BÚ
0,00 € prof. PaedDr. Ján Koščo, PhD. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. November 2019
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste osoby, ktorá plní úlohy na medzinárodných a tuzemských projektoch a nie je v Centre biológie rastlín a biodiverzity v pracovnoprávnom, alebo obdobnom právnom vzťahu
Z53/2019/BÚ
0,00 € prof. PaedDr. Jakub Fedorčák, PhD. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
12. December 2019
Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok, číslo: 19bpK222002
Z54/2019/ÚGBR
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
9. Január 2020
Zmluva č. 197/2019/CSČ SAV-VS medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom o spracovaní osobných údajov
Z2/2020/CBRB
0,00 € Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Január 2020
Zmluva o spolupráci
Z3/2020/BÚ
0,00 € Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
30. Január 2020
Kolektívna zmluva
Z4/2020/ÚGBR
0,00 € ZO Odborového zväzu Centra biológie rastlín a biodiverzity Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
4. Február 2020
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 8/2018
Z5/2020/BÚ
0,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
27. Marec 2020
Zmluva o kontrolnej činnosti
Z8/2020/ÚGBR
0,00 € Landy Elektronic Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
15. Jún 2020
Servisná zmluva
Z16/2020/ÚGBR
0,00 € IN TIME, s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
16. Jún 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z17/2020/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV