Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z18/2020/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
16. Jún 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z19/2020/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
16. Jún 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z20/2020/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
16. Jún 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z21/2020/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
16. Jún 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z22/2020/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
7. Júl 2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0210
Z23/2020/BÚ
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
30. Júl 2020
Extension of the European Native Seed Conservation Network ("ENSCONET")
Z25/2020/BÚ
0,00 € Royal Botanic Gardens, KEW Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
12. August 2020
Dodatok č. 2 k zmluve na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci č.03/12/08
Z26/2020/BÚ
0,00 € PROFIS spol. s r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
20. August 2020
DODATOK č. 2
Z27/2020/BÚ
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
8. Október 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve číslo PZS/123/2008
Z33/2020/BÚ
0,00 € Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. Október 2020
Servisná zmluva
Z34/2020/ÚGBR
0,00 € Slovak Parcel Service s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
26. Október 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z35/2020/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
26. Október 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z36/2020/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
26. Október 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z37/2020/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
26. Október 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z38/2020/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
26. Október 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z39/2020/ÚGBR
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
26. Október 2020
Individuálna dohoda o doktorandskom štúdiu s externou vzdelávacou inštitúciou
Z40/2020/ÚGBR
0,00 € Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Október 2020
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z41/2020/BÚ
0,00 € Mgr. Zuzana Gajdošová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Október 2020
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z42/2020/BÚ
0,00 € Mgr. Diana Hačkuličová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Október 2020
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z43/2020/BÚ
0,00 € Mgr. Simona Klačanová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV