Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Október 2020
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z44/2020/BÚ
0,00 € Mgr. Michaela Michalková Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Október 2020
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z45/2020/ÚGBR
0,00 € Mgr. Shubhi Mishra Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Október 2020
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z46/2020/ÚGBR
0,00 € Mgr. Veronika Mikitová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
13. November 2020
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z48/2020/BÚ
0,00 € Mgr. Vasilii Shapkin Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
27. November 2020
Zmluva o poskytovaní prepravných služieb DHL Express č. COMET_1-877AHMF
Z49/2020/ÚGBR
0,00 € DHL Express (Slovakia) spol. s r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
30. November 2020
Komisionárska zmluva o vykonaní colného zastúpenie a iné zmluvné dojednania
Z50/2020/ÚGBR
0,00 € DHL Express (Slovakia) spol. s r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
30. December 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z51/2020/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
1. Február 2021
Kolektívna zmluva
Z3/2021/ÚGBR
0,00 € ZO Odborového zväzu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
2. Február 2021
DODATOK č. 3
Z4/2021/BÚ
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. Marec 2021
Dohoda o poskytování a nakládání s materiálem (MTA) pro nekomerční využití
Z5/2021/ÚGBR
0,00 € Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
6. Apríl 2021
DOHODA O POSTÚPENÍ PRÁV A PREVZATÍ POVINNOSTÍ
Z6/2021/BÚ
0,00 € SWAN, a.s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
25. Máj 2021
DODATOK č. 1 KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE
Z17/2021/ÚGBR
0,00 € ZO Odborového zväzu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
1. Jún 2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0431
Z19/2021/BÚ
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
7. Jún 2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0398
Z22/2021/BÚ
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Jún 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z9/2021/ÚGBR
Z25/2021/ÚGBR
0,00 € BIOTECH s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
20. September 2021
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O PARTNERSTVE
Z36/2021/ÚGBR
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
5. Október 2021
Komisionárska zmluva o vykonaní colného zastúpenia a iné zmluvné dojednania
Z38/2021/BÚ
0,00 € DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
9. November 2021
Komisionárska zmluva
Z39/2021/BÚ
0,00 € Slovak Parcel Service s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
16. December 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Z40/2021/ÚGBR
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
16. December 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Z41/2021/ÚGBR
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV