Centrálny register zmlúv

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny vrátene prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb, číslo zmluvy: 3100382022
Z51/2022/CBRB
0,00 € Pow-en a. s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
27. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0616
Z55/2022/BÚ
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
1. Júl 2022
Smlouva o spolupráci
Z56/2022/BÚ
0,00 € Botanický ústav AV ČR v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
22. August 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
Z63/2022/ÚGBR
0,00 € ZO Odborového zväzu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
22. August 2022
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve
Z64/2022/ÚGBR
0,00 € ZO Odborového zväzu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
2. September 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-17-0570
Z67/2022/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
14. September 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-17-0164
Z69/2022/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
12. Október 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o partnerstve
Z75/2022/ÚGBR
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
12. Október 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z76/2022/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
12. Október 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z77/2022/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
12. Október 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z78/2022/ÚGBR
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
18. Október 2022
Zmluva o vyslaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z79/2022/BÚ
0,00 € Ing. Viktória Ďuricová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
18. Október 2022
Zmluva o vyslaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z80/2022/BÚ
0,00 € Mgr. Karolína Gelatičová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
18. Október 2022
Zmluva o vyslaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z81/2022/BÚ
0,00 € Jean-Pierre Lolivier Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
18. Október 2022
Zmluva o vyslaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z82/2022/ÚGBR
0,00 € Mgr. Monika Lisinovičová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
18. Október 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z83/2022/ÚGBR
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
26. Október 2022
Dodatok č. 1 K Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0132/21 v znení jej platných dodatkov
Z84/2022/BÚ
0,00 € Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
2. November 2022
Individual agreement with an external institution for doctoral study related to PhD study of a PhD student
Z86/2022/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Comenius University in Bratislava Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
2. November 2022
Editor-in-Chief Agreement Springer Nature
Z87/2022/BÚ
0,00 € Springer-Verlag GmbH, AT Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
30. November 2022
Pojistná smlouva č. 8077828812
Z91/2022/BÚ
0,00 € ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.