Centrálny register zmlúv

Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2015
Michálek - závodné stravovanie
632015
Doplnená
0,00 € Vladimír Michálek Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
6. November 2015
Zmluva o dielo - oprava hradidlových tabúľ
602015
0,00 € Revymont, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
2. November 2015
ZVVZ- Enven Engineering, a.s
362015
0,00 € ZVVZ- Enven Engineering, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
29. Október 2015
Sloving, s.r.o.
592015
0,00 € Sloving, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
19. Október 2015
SG Security - Ochrana objektov ZT, a.s.
462015
Doplnená
0,00 € SG Security , s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
16. Október 2015
Fittich - zmluva o kontrolnej činnosti
582015
0,00 € Fittich, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
15. Október 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
562015
0,00 € SSE - Distribúcia, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
15. Október 2015
Zmluva o dielo
572015
0,00 € MK- Staving spol. s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. Október 2015
STABILITA, doplnoková dôchodková spoločnosť
552015
0,00 € STABILITA, doplnoková dôchodková spoločnosť Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. Október 2015
Proces Managment - mandátna zmluva
312015
0,00 € Proce sManagment, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. Október 2015
Proces Managment, s.r.o.
512015
Doplnená
0,00 € Proces Managment, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
17. September 2015
IS Mirage, s.r.o.
402015
0,00 € IS Mirage, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
17. September 2015
Davital, s.r.o.
472015
0,00 € DAVITAL. s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
16. September 2015
Remos - Stavba
532015
0,00 € Remos Zvolen, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
11. September 2015
Stefe, s.r.o.
522015
Doplnená
0,00 € STEFE Zvolen, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
10. September 2015
WIENERBERGER slovenské tehelne, spol. s.r.o.
492015
0,00 € WIENERBERGER slovenské tehelne, spol. s.r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
3. September 2015
Dobrovoľná dražba - zmluva
502015
0,00 € Dražby a aukcie, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
27. August 2015
Zmluva o dielo - dohľad nad odkaliskom
482015
Doplnená
0,00 € Ex Temepore, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. August 2015
Tempra, s.r.o.
452015
7 655,75 € TEMPRA, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
10. August 2015
Doprastav , a.s.
442015
0,00 € Doprastav, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen