Centrálny register zmlúv

Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2017
dodatok č. 3 k nájomnej zmluve
192017
0,00 € Energodata, spol. s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
2. Marec 2017
Zmluva o vykonaní analýzy úspor
182017
0,00 € Auxilien, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. Február 2017
zriadenie vecného bremena SR Správa ciest - križovatka
172017
0,00 € SR Slovenská správa ciest Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
20. Február 2017
zmluva o využívaní hydroenergeticho potenciálu vodného toku
162017
0,00 € Slovenská vodohospodársky podnik , š.p. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. Február 2017
Servisná zmluva na rok 2017
152017
0,00 € ABB, s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
13. Február 2017
Kúpna zmluva na vzduchotechnické zriadenie
142017
0,00 € JankaEngineering s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
19. Január 2017
Zmluva o výkupe elektriny na krytie strát
122017
0,00 € SSE- Distribúcia , a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
19. Január 2017
Zmluva o poskytnutí služby
132017
0,00 € Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
18. Január 2017
Zmluva o plnení výhradných povinností
112017
0,00 € E-cycling, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
2. Január 2017
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
82017
Doplnená
0,00 € KV-Security, s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
2. Január 2017
ZoD
572016
0,00 € Drevoindustria Mechanik, s.r.o. Žilina Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
16. Január 2017
Zmluvy o doplatku
102017
0,00 € SSE- D , a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. December 2016
Poskytovanie právnych služieb - dod. č. 3
562016
0,00 € Ulianko & partners, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
19. December 2016
doplnok k zmluve č.5
62017
Doplnená
0,00 € Eurofins Bel/ Novamann s.r.o Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
19. December 2016
odber, úprava a zneškodnenie odpadov
72017
Doplnená
0,00 € EBA, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
19. December 2016
Zmluva o združenej dodávke elektriny
52017
0,00 € SSE, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
15. December 2016
Zmluva o dielo
552016
0,00 € PPA Inžiniering, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
13. December 2016
Zmluva o združenej dodávke el. energie
42017
0,00 € Steredoslovenská energetika, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
8. December 2016
Zmluva na odber povrchovej vody - VD Môťová
32017
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. odštep. BB Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
7. December 2016
dodatok k zmluve o dielo
542016
0,00 € Sloving, spol. s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen