Centrálny register zmlúv

Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2016
LE CHEQUE - stravné lístky
122016
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. Január 2016
Zmluva o výkupe elektriny na krytie strát 109/2016
102016
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. Január 2016
Zmluva o výkupe elektriny na krytie strát 1740MVh
112016
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
11. Január 2016
Zmluva o dodávke štiepky a biomasy 2016-2018
82016
Doplnená
0,00 € A-Z lokomat Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
11. Január 2016
Zmluva o odvoze odpadu - cenník 2016
92016
0,00 € Marius Pedersen Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
5. Január 2016
Vlečkové služby 2016
72016
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
5. November 2015
Rámcová zmluva - podporné služby a dodávka regulačnej elektriny
CRZ-2137615
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
5. November 2015
Rámcová zmluva - podporné služby a dodávka regulačnej elektriny
12016
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
26. November 2015
Zmluva o dielo - AVP
672015
0,00 € PPA Inžiniering, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
7. December 2015
Elgas. dodávka plynu
22016
Doplnená
0,00 € ELGAS, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14. December 2015
Odber povrchovej vody SVHp- 2016
32016
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. odštep. záv. BB Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
21. December 2015
Využívanie hydroenerget. potenciálu vodného toku
42016
Doplnená
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. odštep. záv. BB Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
23. December 2015
Energodata, s.r.o.- nájomná zmluva r.2016
52016
0,00 € Energodata, spol. s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
28. December 2015
Zmluva o službách BOZP a OPP
712015
0,00 € Bc. Judita Magdičová Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
23. December 2015
ABB, s.r.o. - servisná zmluva 2015
702015
0,00 € ABB, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
10. November 2015
Zmluva o zhotovenie stavby
612015
0,00 € Remos Zvolen, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
26. November 2015
Zmluva o kontokorentnom úvere č.1316/2015/UZ
662015
Doplnená
0,00 € VÚB Banka, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
26. November 2015
Zmluva o závodnom stravovaní
692015
Doplnená
0,00 € DONLY- PENZION - FAJNE, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
12. November 2015
Envigeo, a.s. - Zmluva o dielo
622015
0,00 € ENVIGEO, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
11. November 2015
Sféra, a.s.
642015
664,00 € Sféra, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen