Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Marec 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
87741/2013
0,00 € Mervová Marta Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Marec 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky iného štátu v splátkach
5276/2013
0,00 € Lakatošová Renata Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23. Apríl 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
127693/2013
0,00 € Durinová Kvetoslava Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23. Apríl 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
2387/2013
0,00 € Farkaš Erik Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23. Apríl 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
97983/2013
0,00 € Virágová Ingrid Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23. Apríl 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
101092/2013
0,00 € Döme Jozef Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23. Apríl 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
101136//2013
0,00 € Farkašová Judita Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23. Apríl 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
110300/2013
0,00 € Urbanová Angelika Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23. Apríl 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
110323/2013
0,00 € Lakatoš Ondrej Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23. Apríl 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
110440/2013
0,00 € Máliš Peter Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23. Apríl 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
113676/2013
0,00 € Procházková Libuša Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23. Apríl 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
123993/2013
0,00 € Kulinová Silvia Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23. Apríl 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
124702/2013
0,00 € Guzman Ivan Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
16. Máj 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
154509/2013
0,00 € Baloghová Boglárka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
16. Máj 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
14847/2013
0,00 € Krkošová Ivona Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
16. Máj 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
116032/2013
0,00 € Katuš Michal, Ing. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
16. Máj 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
123822/2013
0,00 € Budaiová Katarína Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
16. Máj 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
130875/2013
0,00 € Ziláková Mária Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
16. Máj 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
133489/2013
0,00 € Karvai Anton Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
16. Máj 2013
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
136407/2013
0,00 € Pavlovičová Alexandra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky