Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky iného štátu v rámci koordinácie rodinných dávok v EÚ
54770/2012
0,00 € Bucsko Kristián Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
8. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
63385/2012
0,00 € Csóková Katarína Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
8. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
64259/2012
0,00 € Dráfi František Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
8. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
66426/2012
0,00 € Moravcsíková Marianna Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
8. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
21911-030249/2012
0,00 € Kurina Leopold Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
8. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky iného štátu v rámci koordinácie rodinných dávok v EÚ
19687/2012
0,00 € Házelmayerová Georgína Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
8. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
31824/2012
0,00 € Takácsová Annamária Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
8. Jún 2012
Dodatok č. 1 k dohode o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
68459/2012
0,00 € Lantošová Monika Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
73927/2012
0,00 € Pónyová Soňa Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
10586/35683/2012
0,00 € Veszelovszká Valéria Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
34189/2012
0,00 € Halasi Patrik Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky iného štátu v rámci koordinácie rodinných dávok v EÚ
35739/2012
0,00 € Oláhová Terézia Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky iného štátu v rámci koordinácie rodinných dávok v EÚ
36483/2012
0,00 € Vargová Katarína Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
37200/2012
0,00 € Kunya Erzsébet Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
37703/2012
0,00 € Korosi Tibor Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky iného štátu v rámci koordinácie rodinných dávok v EÚ
38506/2012
0,00 € Šámšonová Klaudia Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
38509/2012
0,00 € Nágelová Katarína Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
68619/2012
0,00 € Beňovský Ján Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
68621/2012
0,00 € Hodálová Darina Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
70269/2012
0,00 € Vanyová Renáta Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky