Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
70290/2012
0,00 € Ostatná Eva Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
70483/2012
0,00 € Lakatošová Mária Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
70806/2012
0,00 € Sudolská Emerncia Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
71989/2012
0,00 € Nagy Štefan Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
73535/2012
0,00 € Fošumová Eva Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
73548/2012
0,00 € Ďuráčová Anna Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
73640/2012
0,00 € Rigóová Romana Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Jún 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky iného štátu v rámci koordinácie rodinných dávok v EÚ
36290/2012
0,00 € Olvecká Tunde Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Jún 2012
DOHODA číslo 222-001/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“
222-001/§51/2012
0,00 € Ingrid Deáková Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
28. Jún 2012
Zmluva o prevode správy pohľadávky štátu
77731/2012
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Júl 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
86031/2012
0,00 € Lakatošová Valéria Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Júl 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
41399/2012
0,00 € Kóšová Margita Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Júl 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
41409/2012
0,00 € Kovácsová Renáta Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Júl 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
41569/2012
0,00 € Rafael Róbert Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Júl 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
41637/2012
0,00 € Hajdú Kristína Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Júl 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
64593/2012
0,00 € Murcin Štefan Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Júl 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
66544/2012
0,00 € Heráková Henrieta Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Júl 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
76580/2012
0,00 € Salgóová Mária Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
19. Júl 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
78534/2012
0,00 € Lakatošová Valéria Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
31. Júl 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
90256/2012
0,00 € Vorosová Mária Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky