Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Október 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
59783/2012
0,00 € Rusznyák Ľudovít Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29. Október 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky iného štátu v rámci koordinácie rodinných dávok v EÚ
60364/2012
0,00 € Házelmayerová Anikó Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29. Október 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
60702/2012
0,00 € Horváthová Anna Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29. Október 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
114990/2012
0,00 € Šimuneková Zuzana Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29. Október 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
115033/2012
0,00 € Stojková Zuzana Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29. Október 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
115042/2012
0,00 € Takáčová Mária Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29. Október 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
118228/2012
0,00 € Havlas Vladislav Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29. Október 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
118238/2012
0,00 € Jobbágy Ondrej Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29. Október 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
124217/2012
0,00 € Verešová Alžbeta Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29. Október 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
125218/2012
0,00 € Hervayová Gizela Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29. Október 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
126083/2012
0,00 € Farkaš František Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29. Október 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
126103/2012
0,00 € Horváthová Ingrida Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29. Október 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
126115/2012
0,00 € Karvaiová Denisa Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29. Október 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
126152/2012
0,00 € Baráthová Miroslava Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29. Október 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
126161/2012
0,00 € Baňáková Viera Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29. Október 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
127290/2012
0,00 € Gužalovičová Alžbeta Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29. Október 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
127498/2012
0,00 € Ing. Audyová Angela Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29. Október 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
129519/2012
0,00 € Veselovská Vladimíra Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29. Október 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
129529/2012
0,00 € Štefčíková Zita Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20. November 2012
Dohoda o uznaní dlhu a o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach
1219642/2012
0,00 € Virágová Oľga Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky