Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Závod

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Nájomná zmluva KD
75/2024
0,00 € Obec Závod PaLS obce Závod
22. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.628
76/2024/628
0,00 € Obec Závod Mária Šišoláková
22. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.747
77/2024/747
0,00 € Obec Závod Marián Smrtič
18. Apríl 2024
Nájomná zmluva KD
72/2024
0,00 € Obec Závod Záhorácky folklór O.Z.
18. Apríl 2024
Nájomná zmluva KD
73/2024
0,00 € Obec Závod Lukáček Felix
18. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.95
74/2024/95
0,00 € Obec Závod Lýdia Klvačová
9. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.809
71/2024/809
0,00 € Obec Závod Božena Majzúnová
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
64/2024
0,00 € Obec Závod Renáta Černá
3. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.603
65/2024/603
0,00 € Obec Závod Adriana Kičinová
3. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.690
66/2024/690
0,00 € Obec Závod Elena Jurinová
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
0,00 € Nadácia EPH Obec Závod
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
68/2024
0,00 € Nadácia EPH Obec Závod
3. Apríl 2024
Dodatok č. 8 k poistnej zmluve č.800 401 4315
69/2024
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Závod
3. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.358
70/2024/358
0,00 € Obec Závod Helena Melicharová
28. Marec 2024
Mandátna zmluva
61/2024
0,00 € ANSVO ANS, s.r.o Obec Závod
28. Marec 2024
Nájomná zmluva
62/2024
0,00 € Obec Závod Slovak Parcel Service s.r.o.
28. Marec 2024
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
63/2024
0,00 € RVC Senica s.r.o. Obec Závod
27. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.391
57/2024/391
0,00 € Obec Závod Ferdinand Čemba
27. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.514
58/2024/514
0,00 € Obec Závod Jozef Štetina
27. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.317
59/2024/317
0,00 € Obec Závod Jozef Štetina