Centrálny register zmlúv

Obec Závod

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.434
50/2024/434
0,00 € Obec Závod Vladimír Vrablec
22. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce
51/2024
0,00 € Obec Závod Združenie rodičov a priateľov školy pri ZŠ s MŠ v Závode
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
49/2024
0,00 € Dobrovolná požiarna ochrana SR Obec Závod
19. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.738
48/2024/738
0,00 € Obec Závod Gabriela Svitničová
14. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.751
46/2024/751
0,00 € Obec Závod Dušan Vrablec
14. Marec 2024
Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu
47/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Závod
13. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.716
42/2024/716
0,00 € Obec Závod Mária Michálková
13. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.572
43/2024/572
0,00 € Obec Závod Jozefa Kochová
13. Marec 2024
Darovacia zmluva
44/2024
0,00 € Obec Závod Stavex plus s.r.o.
13. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.151
45/2024/151
0,00 € Obec Závod Vladimír Valent
11. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce
39/2024
0,00 € Obec Závod Kynologický klub Závod
11. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce
40/2024
0,00 € Obec Závod Dom 1890 o.z
11. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce
41/2024
0,00 € Obec Závod Záhorácky folklór O.Z.
8. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.397
32/2024/397
0,00 € Obec Závod Anna Gajdová
8. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.406
33/2024/406
0,00 € Obec Závod Anna Gajdová
8. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.645
34/2024/645
0,00 € Obec Závod Anna Gajdová
8. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.764
35/2024/764
0,00 € Obec Závod Alojz Chmelík
8. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.754
36/2024/754
0,00 € Obec Závod Anna Klenová
8. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce
37/2024
0,00 € Obec Závod Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Závod
8. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce
38/2024
0,00 € Obec Závod Športový klub Závod