Centrálny register zmlúv

Obec Závod

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 848
114/2023/848
0,00 € Obec Závod Anna Mäsiarová
7. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 859
115/2023/859
0,00 € Obec Závod Jarmila Šrámková
7. September 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva
0,00 € Obec Závod Jana Chmelová
6. September 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva
0,00 € Obec Závod Marta Šajánková
5. September 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
6 000,00 € JKL production s.r.o. Obec Závod
4. September 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
0,00 € Obec Závod Robert Benkovič, Martin Šváby, Miroslava Michúlková, Dominika Siváková
4. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 693
105/2023/693
0,00 € Obec Závod Dana Drahošová
31. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 143
103/2023/143
0,00 € Obec Závod MUDr. Miroslav Lisý PhD.
31. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 395
104/2023/395
0,00 € Obec Závod MUDr. Miroslav Lisý PhD.
30. August 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Pavelka Michal
0,00 € Obec Závod Michal Pavelka
30. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 210
101/2023/210
0,00 € Obec Závod Ľubomír Klempa
30. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 838
102/2023/838
0,00 € Obec Závod Mária Červenková
28. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 618
100/2023/618
0,00 € Obec Závod Jaromír Klvač
25. August 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Smrtičová Andrea
0,00 € Obec Závod Andrea Smrtičová
25. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 791
98/2023/791
0,00 € Obec Závod Mária Majzúnová
25. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 732
99/2023/732
0,00 € Obec Závod Ľubica Petrechová
22. August 2023
Zmluva o dielo č. 20230329-1
20230329-1
11 950,56 € AMV Slovakia s.r.o. Obec Závod
22. August 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Knotek Radovan
0,00 € Obec Závod Radovan Knotek
18. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 609
96/2023/609
0,00 € Obec Závod Mária Jamrichová
18. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 375
97/2023/375
0,00 € Obec Závod Mária Jamrichová