Centrálny register zmlúv

Obec Závod

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.754
36/2024/754
0,00 € Obec Závod Anna Klenová
8. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce
37/2024
0,00 € Obec Závod Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Závod
8. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce
38/2024
0,00 € Obec Závod Športový klub Závod
6. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.200
30/2024/200
0,00 € Obec Závod Jaroslav Ocharovič
6. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce
31/2024
0,00 € Obec Závod Materské centrum VODIČKA
5. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 761
27/2024/761
0,00 € Obec Závod Eva Húšková
5. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Závod
28/2024
0,00 € Folklorny súbor Závodzan Obec Závod
5. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
29/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Závod
28. Február 2024
Zmluva o hudobnej produkcii
26/2024
0,00 € Marián Vlado, spolok Dunajská kapela Obec Závod
26. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.420
25/2024/420
0,00 € Obec Závod Ľubomír Šurina
16. Február 2024
Nájomná zmluva KD
24/2024
0,00 € Obec Závod Ján Kuník
15. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.376
23/2024/376
0,00 € Obec Závod Mária Jamrichová
14. Február 2024
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2024
21/2024
0,00 € Mesto Malacky Obec Závod
14. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
22/2024
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Závod
7. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.602
20/2024/602
0,00 € Obec Závod Peter Chovanec
30. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.245
19/2024/245
0,00 € Obec Závod Anna Jurkovičová
25. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.789
18/2024/789
0,00 € Obec Závod Mária Štvrtecká
24. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 448
16/2024/448
0,00 € Obec Závod Irena Vrbatovičová
24. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 604
17/2024/604
0,00 € Obec Závod René Drahoš
23. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č.542
14/2024/542
0,00 € Obec Závod Zdenka Zámečníková