Centrálny register zmlúv

Obec Závod

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 1/2021
Dodatok č. 2
154 951,16 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Obec Závod
4. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2021
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2021
145 925,78 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Obec Závod
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôch. vek podľa §71 ods. 6 zák. o soc. službách na rozpočtový r. 2023
1321/2023-M_ODFSS
138 708,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Závod
27. Február 2023
Zmluva o dielo č. 02/2023
02/2023
105 924,25 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Obec Závod
3. Január 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-078/2022/SOIROPPO3-302071BSR8
MK-078/2022/SOIROPPO3-302071BSR8
84 866,41 € Ministerstvo kultúry SR Obec Závod
31. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 4/2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 4/2022
75 739,26 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Obec Závod
14. September 2022
Zmluva o dielo č. 4/2022
4/2022
71 931,16 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Obec Závod
7. September 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2022
55 638,47 € KREATOR ATELIER, s.r.o. Obec Závod
10. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2022
50 073,69 € STRABAG s.r.o. Obec Závod
18. September 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
41 052,00 € Leo.No.-Real-Stav, s.r.o. Obec Závod
5. September 2022
Zmluva o dielo č. 1/2022
1/2022
23 555,08 € Regotrans, spol. s r.o. Obec Závod
25. Október 2022
Z M L U V A č. E3299 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E3299 08U01
22 439,00 € Environmentálny fond Obec Závod
9. August 2022
Zmluva o dielo č. 01/2022
01/2022
12 850,00 € Ateliér Olympia, spol. s r.o. Obec Závod
22. August 2023
Zmluva o dielo č. 20230329-1
20230329-1
11 950,56 € AMV Slovakia s.r.o. Obec Závod
21. Február 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023
1/2023
10 436,45 € KREATOR ATELIER s. r. o. Obec Závod
11. Júl 2022
Zmluva č. 10/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Závod
Zmluva č. 10/2022 o poskytnutí dotácie
8 000,00 € Obec Závod Športový klub Závod
1. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 3/2022
3/2022
7 689,60 € STRABAG s.r.o. Obec Závod
12. Júl 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva - Anna Jurkovičová
6 580,00 € Obec Závod Anna Jurkovičová
5. September 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
6 000,00 € JKL production s.r.o. Obec Závod
26. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2022/0045
DOT/2022/0045
5 800,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Závod