Centrálny register zmlúv

Obec Závod

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Závod
20. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € EKOHEART s.r.o. Obec Závod
20. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 849
167/2023/849
0,00 € Obec Závod Elena Andrlová
20. December 2023
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve
dodatok č.2 k nájomnej zmluve
0,00 € Obec Závod Mária Gállová
11. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 100
164/2023/100
0,00 € Obec Závod Roman Žák
11. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 403
165/2023/403
0,00 € Obec Závod Soňa Kosová
11. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 25
166/2023/25
0,00 € Obec Závod Pavol Vrablec
8. December 2023
Darovacia zmluva
darovacia zmluva
0,00 € Koľko Lásky o.z Obec Závod
6. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 16
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 16
0,00 € Obec Závod Ľubomír Berežný
6. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 55
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 55
0,00 € Obec Závod Peter Šišolák
6. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 18
163/2023/18
0,00 € Obec Závod Jozef Vrablec
29. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 402
160/2023/402
0,00 € Obec Závod Agneša Prachárová
22. November 2023
Dohoda
Dohoda
0,00 € Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Závod
22. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 698
159/2023/698
0,00 € Obec Závod Pavol Malík
21. November 2023
Zmluva o poskytovaní opatrovatelskej služby
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby
0,00 € Anna Mračnová Obec Závod
20. November 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
0,00 € Obec Závod Ferenčič Vladdimír
20. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 403
158/2023/403
0,00 € Obec Závod Soňa Kosová
9. November 2023
Nájomná zmluva KD
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
0,00 € Obec Závod Pasienková a lesná spoločnosť obce Závod p.s
2. November 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva
0,00 € Obec Závod Zuzana Gyepešová
26. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 444
157/2023/444
0,00 € Obec Závod Vladislav Kysucký