Centrálny register zmlúv

Obec Závod

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 423
89/2023/423
0,00 € Obec Závod Adela Hajdinová
15. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 190
93/2023/190
0,00 € Obec Závod Alena Nízka
15. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 854
94/2023/854
0,00 € Obec Závod Ing. Iveta Polesňáková
15. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 344
95/2023/344
0,00 € Obec Závod Ing. Iveta Polesňáková
14. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 387
90/2023/987
0,00 € Obec Závod Anna Slezáková
14. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 464
91/2023/464
0,00 € Obec Závod Anna Diviaková
14. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 703
92/2023/703
0,00 € Obec Závod Ľudmila Trajlínková
11. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 286
84/2023/286
0,00 € Obec Závod Jana Radochová
11. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 275
85/2023/275
0,00 € Obec Závod Jana Radochová
11. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 574
86/2023/574
0,00 € Obec Závod Miroslav Papučík
11. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 843
87/2023/843
0,00 € Obec Závod Margita Puškáčová
11. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 49
88/2023/49
0,00 € Obec Závod Štefan Horváth
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
NFP302090CXP2
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Závod
9. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 756
80/2023/756
0,00 € Obec Závod Irena Kochanová
9. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 852
81/2023/852
0,00 € Obec Závod Helena Valouchová
9. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 691
82/2023/691
0,00 € Obec Závod Mária Studeničová
9. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 692
83/2023/692
0,00 € Obec Závod Mária Studeničová
8. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 730
71/2023/730
0,00 € Obec Závod Martina Mikuličová
8. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 89
72/2023/89
0,00 € Obec Závod Marta Halušková
8. August 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 424
73/2023/424
0,00 € Obec Závod Marta Halušková