Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2023
Rámcová dohoda o dodávkach mrazeného mäsa, vnútorností a čerstvého mäsa
ÚVTOSaÚVV -00028/36-LO-2023-49
1 555 300,00 € František Lukáčik Mäso údeniny – potraviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
10. September 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
proj-1-9/36-2017
Doplnená
899 311,11 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
5. November 2021
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
ÚVTOSaÚVV-81-28/32-2021
Doplnená
1 091 069,24 € AK-MEDIA s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
18. Október 2019
Zmluva o dielo
ÚVTOSaÚVV-ost-32/36-2017
Doplnená
848 435,93 € ERPOS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
5. Apríl 2023
Zmluva o dielo objekt č.22 a č.34
ÚVTOS a ÚVV-00082/36-LO-2023-13
Doplnená
455 880,00 € VM PROJEKT, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
18. November 2016
Rámcová dohoda o dodávkach salám
ÚVTOS a ÚVV -2-62/32-2016
Doplnená
396 400,00 € František Lukáčik- Mäso údeniny- potraviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
31. Marec 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
ÚVTOSaÚVV-00117/32-LO-2022-1
Doplnená
375 650,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
29. Marec 2019
Rámcová dohoda o dodávkach salám
ÚVTOSaÚVV-ost-41-20/36-2018
Doplnená
311 000,00 € František Lukáčik- Mäso údeniny- potraviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
11. Október 2021
Rámcová dohoda o dodávkach salám
ÚVTOSaÚVV -ost-3-27/36-2021
Doplnená
278 600,00 € František Lukáčik-mäso-údeniny-potraviny, Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
6. Júl 2020
Zmluva o dielo
ÚVTOSaÚVV-ost-2-24/36-2020
Doplnená
245 692,85 € Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
29. Marec 2019
Rámcová dohoda o dodávkach mäsových výrobkov
ÚVTOSaÚVV-ost-41-19/36-2018
Doplnená
226 500,00 € Majster mäsiar, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
8. December 2016
Rámcová dohoda o dodávkach mäsových výrobkov
ÚVTOS a ÚVV -2-69/32-2016
Doplnená
257 844,00 € Majster mäsiar, s.r.o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
5. Apríl 2023
Zmluva o dielo objekt č.19
ÚVTOS a ÚVV-00082/36-LO-2023-12
212 280,00 € FB Group s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
20. Október 2014
Zmluva o dodávkach salám
ÚVTOS a ÚVV -2-106/32-2014
206 673,41 € František Lukáčik- Mäso údeniny- potraviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
17. Máj 2021
Rámcová dohoda dodávkach mlieka a mliečnych výrobkov
ÚVTOSaÚVV -ost-2-15/36-2021
Doplnená
168 506,88 € NOVOCASING NITRA, s.r.o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
5. Apríl 2023
Zmluva o dielo objekt č.18
ÚVTOS a ÚVV-00082/36-LO-2023-11
191 976,00 € SYTELI, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
25. August 2014
Zmluva o dodávkach mäsových výrobkov
ÚVTOSaÚVV-2-91/32-2014
185 888,90 € Majster mäsiar, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
11. September 2013
Zmluva o dielo
2-41/32-2013
Doplnená
179 787,36 € Jaroslav Maľa – BB - špeciál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
7. Máj 2013
Zmluva o dodávkach mäsových výrobkov
ÚVTOS a ÚVV -2-9/32-2013
171 851,00 € POZANA MÄSO s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
26. Máj 2023
Zmluva o dielo
ÚVTOSaÚVV- 01288/36-LO-2023
168 414,00 € GESS-CZ, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov