Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda dodávkach pekárenských zmesí 6
č. ÚVTOSaÚVV-00017/36-LO-2024-125
21 141,00 € Zeelandia s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda o dodávkach cestovín 6
č. ÚVTOSaÚVV -00017/36-LO-2024-123
20 750,00 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
17. Apríl 2024
Rámcová dohoda o dodávkach ovocia, zeleniny a zemiakov 8
ÚVTOSaÚVV-00017/36-LO-2024-124
66 200,00 € N&J-DOS s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
10. Apríl 2024
Dohoda o splátkovom kalendári
UVTOSaUVV-111355-1/14-LO-2022
1 734,97 € anonymizovaný Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
10. Apríl 2024
Dohoda o splátkovom kalendári
UVTOSaUVV-111290-1/14-LO-2022
2 556,00 € anonymizovaný Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
10. Apríl 2024
Dohoda o splátkovom kalendári
UVTOSaUVV-111291-1/14-LO-2022
2 430,00 € anonymizovaný Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
10. Apríl 2024
Dohoda o splátkovom kalendári
UVTOSaUVV-111380-1/14-LO-2023
1 715,76 € anonymizovaný Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
10. Apríl 2024
Dohoda o náhrade škody
UVTOSaUVV-02874/31-LO-2023-1
1 500,00 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
11. Marec 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
UVTOSaUVV-01421/32-LO-2024-1
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
25. Marec 2024
Rámcová dohoda dodávkach nápojov a koncentrovaných štiav 3
č. ÚVTOSaÚVV-00017/36-LO-2024-121
13 492,80 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
19. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
UVTOSaUVV-01698/32-LO-2024-1
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované
4. Marec 2024
Rámcová dohoda o dodávkach salám
č. ÚVTOSaÚVV-00017/36-LO-2024-120
105 000,00 € František Lukáčik Mäso údeniny-potraviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
23. Február 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
MS/7/2024-66
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
21. Február 2024
Rámcová dohoda o dodávkach pekárenských výrobkov 4
č. UVTOSaUVV-00017/36-LO-2024-114
3 788,40 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
14. Február 2024
Rámcová dohoda o dodávkach pekárenského tovaru 4
č. ÚVTOSaÚVV-00017/36-LO-2024-116
13 972,20 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
14. Február 2024
Rámcová dohoda o dodávkach mlieka a mliečnych výrobkov 6
č. UVTOSaUVV-00017/36-LO-2024-118
91 379,95 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
7. Február 2024
DOHODA O UKONČENÍ Rámcovej dohody o dodávkach mlieka a mliečnych výrobkov 5 č. ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-91
UVTOSaUVV-00017/36-LO-2024-119
0,00 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
1. Február 2024
Rámcová dohoda o dodávkach suchého granulovaného krmiva pre psov
č. ÚVTOSaÚVV-00417/36-LO-2024
13 890,00 € PHARMACOPOLA,s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
16. Január 2024
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
11150357
0,00 € Marius Pedersen Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
30. Január 2024
Rámcová dohoda o dodávkach mrazeného mäsa, vnútorností a čerstvého mäsa 4
č. ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-112
163 900,00 € Majster mäsiar, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov