Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2012
Zmluva o dodávkach čerstvých splepačích vajec veľkosti "L"
ÚVTOSaÚVV-2-24/32-2012
0,00 € Globus spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
20. Jún 2012
Zmluva o výpožičke
ÚVTOSaÚVV-106-8/32-2012
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov pracovník ZVJS
25. Jún 2012
Kúpna zmluva
SK ZVJS-8-23/2012
0,00 € Dezider Mecner Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
25. Jún 2012
Zmluva o dodávkach suchého krmiva pre psov
ÚVTOSaÚVV-2-21/32-2012
0,00 € Animal shop, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
26. Jún 2012
Kúpna zmluva
ÚVTOSaÚVV-10-3/34-2012
0,00 € Alimpek s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
28. Jún 2012
Zmluva o výpožičke
ÚVTOSaÚVV-106-9/32-2012
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov prílušník ZVJS
2. Júl 2012
Zmluva o realizácií programu zabezpečenia kvality vody
TT-160/2012
0,00 € NCH SLOVAKIA s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
3. Júl 2012
Zmluva o výpožičke
ÚVTOSaÚVV-106-10/32-2012
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov mjr. Mgr. Jozef Körösi
9. Júl 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku vo vlastníctve SR
ÚVTOSaÚVV-9-28/32-2012
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
9. Júl 2012
Dodatok č. 5 k zmluve č. 004/2010 o poskytovaní technickej služby
ÚVTOSaÚVV-2-37/32-2010
Doplnená
0,00 € EMPEQ Servis, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
9. Júl 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku vo vlastníctve SR
ÚVTOSaÚVV-9-29/32-2012
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
10. Júl 2012
Zmluva o výpožičke
ÚVTOSaÚVV-106-11/32-2012
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Palec Ivan
11. Júl 2012
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí
ÚVTOSaÚVV-2-31/32-2012
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Mesto Hlohovec
11. Júl 2012
Zmluva o výpožičke
ÚVTOSaÚVV-106-12/32-2012
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Mária Čapeková
11. Júl 2012
Zmluva o výpožičke
ÚVTOSaÚVV-106-13/32-2012
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Ing. Jozef Spál
17. Júl 2012
BZP tlačivá
57-2012
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov
17. Júl 2012
BZP tlačivá
58-2012
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Ústav na výkon trestu odňatia slobody Sabinov
17. Júl 2012
BZP tlačivá 59-2012
59-2012
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok
17. Júl 2012
BZP tlačivá 60-2012
60-2012
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
17. Júl 2012
BZP tlačivá 61-2012
61-2012
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice - Šaca