Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2019
ZMLUVA O DIELO
ÚVTOS a ÚVV-107/32-2019
6 000,00 € REPAR - Building Control, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
10. Január 2018
Zmluva o realizácií programu zabezpečenia kvality vody
ÚVTOSaÚVV- 603/32-2017
5 961,60 € NCH SLOVAKIA s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
5. November 2021
ZMLUVA O NÁJME HNUTEĽNÝCH VECÍ
ÚVTOSaÚVV-81-29/32-2021
Doplnená
5 745,90 € AK-MEDIA s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
5. December 2014
ZMLUVA O DIELO
2-117/32-2014
5 653,33 € HERTOP, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
26. Máj 2016
Zmluva o dielo
č. ÚVTOS a ÚVV -2-28/32-2016
5 477,92 € SPEEDEX SLOVAKIA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
31. Júl 2013
Zmluva o nájme bytu
ÚVTOSaÚVV-2-34/32-2013
5 403,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Andrea Černá
30. Jún 2014
Zmluva na poskytnutie služby
ÚVTOSaÚVV-2-44/32-2014
5 377,44 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Kovomat Slovakia, s.r.o.
3. Júl 2023
Kúpna zmluva
UVTOSaUVV-02513/36-LO-2023
5 275,20 € Vision IT Solutions, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
29. Október 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ÚVTOS a ÚVV-2-108/32-2014
Doplnená
5 110,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov ALRO-Slovakia s.r.o.
21. December 2017
Zmluva o poskytovaní veterinárnych služieb pre služobných psov
ÚVTOS a ÚVV-429/26-2017
4 800,00 € Zvieracia klinika Pašek s.r.o. - MVDr. Ivan Pašek, , Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
3. Jún 2019
Zmluva o vykonávaní kontrolnej činnosti na dráhe -železničnej vlečke
ÚVTOSaÚVV-87/32-2019
4 032,00 € VRŠKA konzult, spol. s r.o Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
21. Február 2024
Rámcová dohoda o dodávkach pekárenských výrobkov 4
č. UVTOSaUVV-00017/36-LO-2024-114
3 788,40 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
29. Apríl 2024
Zmluva číslo 5/2024 - TA o styku s vlečkou
5/2024 - TA
3 730,75 € Železnice Slovenskej republiky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
12. Október 2021
ZMLUVA O DIELO
ÚVTOSaÚVV-89/32-2021
3 600,00 € REPAR - Building Control, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
17. December 2014
Zmluva o podmienkach úpravy napojenia plynovodu z dôvodu dodržania ochranného pásma plynárskeho zariadenia a úhrade poplatku spojeného s podmienkami úpravy napojenia na plynovod
14519
3 364,80 € SPP - distribúcia, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
22. August 2023
Rámcová dohoda o dodávkach pekárenských výrobkov 3
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-89
3 310,00 € GLOBUS spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
31. Marec 2017
Zmluva o dielo
ÚVTOS a ÚVV0-nh-40-12/36-2017
3 290,00 € NOVACO s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
8. November 2016
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
ÚVTOS a ÚVV-2-57/32-2016
Doplnená
3 087,50 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov STAMPRA s.r.o,
13. Február 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ÚVTOS a ÚVV –2-12/32-2015
Doplnená
3 059,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Fremach Trnava, s.r.o.
2. Máj 2018
ZMLUVA O DIELO
ÚVTOS a ÚVV-242/32-2018
3 000,00 € Regotrans - Rittmeyer, spol. s r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov